הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "activity" לעברית

ראה גם: criminal activity
חפש את activity ב: הגדרה מילים נרדפות
פעילות
פעילויות
פעולות
הפעילות לפעילות בפעילות מפעילות הפעילויות שפעילות
שהפעילות
כפעילות
מהפעילות
פעולה
לפעילויות
פעילותו

הצעות

Source 'Send' activity element not found.
רכיב של פעילות מקור מסוג 'Send' לא נמצאה.
Invalid MaxItemsInObjectGraph value in root activity's WorkflowServiceAttribute.
ערך MaxItemsInObjectGraph לא חוקי ב - WorkflowServiceAttribute של פעילות הבסיס.
CompositeActivity cannot transition to 'Closed' status when there are active child activity.
לא ניתן להעביר את CompositeActivity למצב 'Closed' כאשר קיימות פעילויות צאצא פעילות.
Please specify the color for custom activity locked shapes.
נא ציין את הצבע עבור צורות נעולות של פעילויות מותאמות אישית.
Displays fields shown for activity plans in Project Server 2007
הצגת שדות המוצגים עבור תוכניות פעילות ב - Project Server 2007
Please make sure that a Receive activity is hosted within a WorkflowServiceHost.
נא ודא כי פעילות Receive מתארחת ב - WorkflowServiceHost.
The target workflow must not have an activity that implements an WebServiceInputActivity with Activation set to True.
זרימת העבודה המוגדרת כיעד אינה יכולה לכלול פעילות שמממשת WebServiceInputActivity כאשר הפרמטר Activation מוגדר כ - True.
WhileActivity should have one child activity.
WhileActivity צריך לכלול פעילות צאצא אחת.
Please specify the target state for this 'SetStateActivity' activity.
נא ציין את מצב היעד עבור פעילות 'SetStateActivity' זו.
Could not clone the root activity. The WorkflowLoader failed to create an instance of the workflow.
לא היתה אפשרות לשכפל את פעילות הבסיס. WorkflowLoader נכשל ביצירת מופע של זרימת העבודה.
An activity with PersistOnClose attribute can not be nested inside a TransactionScopeActivity.
פעילות עם התכונה PersistOnClose אינה יכולה להיות מקוננת בתוך TransactionScopeActivity.
This Receive activity's CorrelationInitializers have changed.
ה - CorrelationInitializers של פעילות קבלה זו השתנה.
The Receive activity that flowed in a transaction was not contained within a TransactedReceiveScope.
פעילות ה - Receive שזרמה בטרנזקציה לא נכללה ב - TransactedReceiveScope.
Can not add activity in a CompositeActivity which has built in children.
אין אפשרות להוסיף פעילות ל - CompositeActivity שכוללת צאצאים מוכללים.
Cannot resolve owner activity of CorrelationToken property.
אין אפשרות לזהות פעילות בעלים של המאפיין CorrelationToken.
Property 'Path' is not set for activity source bind.
המאפיין 'Path' אינו מוגדר עבור איגוד של מקור פעילות.
Attendee activity can be synchronized only after the link is established with a Microsoft Outlook appointment.
ניתן לסנכרן פעילות משתתף רק לאחר יצירת הקישור עם פגישה ב - Microsoft Outlook.
Enable alerts to receive real-time information about user activity in your Office 365 organization.
אפשר להתראות לקבל מידע בזמן אמת אודות פעילות המשתמשים בארגון Office 365.
It also features DirectDetect front diagnostic LEDs for quick and convenient status of your hard drive activity and network connectivity.
בנוסף, המערכת כוללת נוריות אבחון קדמיות DirectDetect, המאפשרות הצגה מהירה ונוחה של סטטוס פעילות הכונן הקשיח וקישוריות הרשת שלך.
You're receiving this email to keep you updated on activity on your OneDrive account.
הודעת דואר אלקטרוני זו נשלחה אליך כדי לעדכן אותך לגבי פעילות בחשבון OneDrive שלך.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 3934. מדויק: 3934. זמן שחלף: 85 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo