הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "administer" לעברית

חפש את administer ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
לנהל
להזריק
לפקח
לספק
הורידו לו
לתת
ניהול
מנהל
Use this page to administer general settings, users and content.
השתמש בדף זה כדי לנהל הגדרות כלליות, משתמשים ותוכן.
Users who have Full Control or All Target Applications privileges can administer this Secure Store Target Application.
משתמשים בעלי ההרשאות 'שליטה מלאה' או 'כל יישומי היעד' יכולים לנהל יישום יעד של אחסון מאובטח זה.
I engage a physician to administer sodium amytal.
אני מבקשת מרופא להזריק סודיום אמיתל.
You hired me to administer plasma exchange.
הבאת אותי לפקח על החלפת הפלזמה.
But now you are here, I can administer the anesthetic.
אבל עכשיו אתה כאן אני יכול לפקח על החומר הרגעה
Access is denied for the application you are attempting to administer.
הגישה נדחתה עבור היישום שאתה מנסה לנהל.
Well, the boyfriend said he tried to administer first aid.
ובכן, החבר אמר שהוא ניסה לנהל עזרה ראשונה.
And Nikita, you will have to administer the anesthetic.
וניקיטה, יהיה לך לנהל את ההרדמה.
You are going to have to administer the antitoxin in sequence.
אתה הולך יש לנהל נסיוב ברצף.
We'll need a test, something that we can administer quickly.
נצטרך בדיקה, משהו שאנחנו יכולים לנהל במהירות.
Because they trained me how to administer it.
מפני שהם אימנו אותי איך לנהל את זה.
It's rather unorthodox to administer counsel without the patient.
זה די לא שגרתי לנהל ייעוץ ללא המטופל.
Gideon, administer the sedative now!
גדעון, לנהל את ההרגעה עכשיו!
Our only purpose is to administer to the trust
המטרה היחידה שלנו היא לנהל את הקרן
No. I want to administer it.
לא, אני רוצה לפקח עליו.
Prepare to administer the solution on my mark.
הכן לנהל את הפתרון בסימן שלי.
Sorry, but you're configured for hybrid voice, so there are no Lync Online settings available on this page. You can administer your voice settings from the Lync Server Control Panel.
מצטערים, אתה מוגדר לקול היברידי, ולכן אין הגדרות Lync Online זמינות בדף זה. באפשרותך לנהל את הגדרות הקול שלך מלוח הבקרה של Lync Server.
Use this group to give people permissions to administer this site and change group membership.
השתמש בקבוצה זו כדי לתת לאנשים הרשאות לנהל אתר זה ולשנות חברות בקבוצות.
I have to keep Mulder's body stabilized in order to administer the vaccine.
אני צריך לשמור על הגוף של מולדר התייצב על מנת לנהל החיסון.
A.dll file required to administer the Microsoft Exchange Information Store couldn't be loaded.
לא היתה אפשרות לטעון קובץ.dll הדרוש לניהול מאגר המידע של Microsoft Exchange.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 400. מדויק: 400. זמן שחלף: 120 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo