הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "advise" לעברית

חפש את advise ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
לייעץ
מייעץ
להציע
להודיע
להמליץ
ליעץ
מייעצת מייעצים
תייעץ
תייעצי
שמייעצים
מציע
ייעץ
תודיע
מודיע
הודיע

הצעות

You can advise me on my mortgage later on.
אתה יכול לייעץ לי על המשכנתא שלי בשלב מאוחר יותר.
No one says the word "advise"
אף אחד לא אומר את המילה "לייעץ"
I advise you never to live beyond your income.
אני מייעץ לך לעולם לא לחיות מעבר להכנסה שלך.
As your attorney, I advise you to marry her immediately.
אז כעורך הדין שלך במקרה הזה אני מייעץ לך להינשא לאישה הזו מיד.
I must advise you against using any more.
אני מוכרחה להציע לך לא להשתמש בזה יותר.
As your military consultant I must advise you to halt your attack.
ובתור היועץ הצבאי שלך, אני חייב להציע לך לעצור את המתקפה.
Skyler, I can't advise you properly
סקיילר, אני לא יכולה, לייעץ לך כראוי
I can't advise you, Counselor.
אני לא יכול לייעץ לך, אדוני פרקליט.
The service bureau can also advise you on the optimal resolution for images.
ספק השירות יכול גם לייעץ לך לגבי הרזולוציה המיטבית לתמונות.
I really don't know how to advise you.
אבל אני לא יודע מה לייעץ לך
Agents Coulson and may have been brought in To advise and make the approach.
סוכני קולסון ועשוי הובאו ב לייעץ ולהפוך את הגישה.
You're both here to advise me.
אתה שניהם כאן כדי לייעץ לי.
(scoffs) You can advise me.
(מגחך) אתה יכול לייעץ לי.
Please advise when tally target, over.
בבקשה לייעץ כאשר היעד הנקודות, הסתיימה.
Geoff wants to advise him on everything.
ג'וף רוצה לייעץ לו בכל דבר.
I advise you to watch what you say, sir.
אני מייעץ לך להיזהר בדברייך, אדוני.
I can advise the board to break precedent here.
שאני יכול להציע למועצה ליצור תקדים כאן.
I'm only here to advise him.
אתה כאן רק כדי לייעץ לו.
Personally, I would advise you to write a full confession.
באופן אישי, הייתי מייעץ לך לכתוב וידוי מלא.
I advise you to discuss this...
אני מייעץ לך לדון על כך.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1309. מדויק: 1309. זמן שחלף: 96 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo