הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "after all i've done" לעברית

אחרי כל מה שעשיתי
ואחרי כל מה שעשיתי
Still so little appreciation after all I've done for you.
עדיין הערכה מעטה כל כך אחרי כל מה שעשיתי בשבילך.
How's that for manners after all I've done for you?
זה יחס, אחרי כל מה שעשיתי בשבילך?
And after all I've done for you, I thought maybe you'd want to help.
ואחרי כל מה שעשיתי בשבילך, חשבתי שאולי היית רוצה לעזור.
And after all I've done, I don't want to hurt anyone else.
ואחרי כל מה שעשיתי אני לא רוצה לפגוע במישהו נוסף.
We're not friends anymore, after all I've done for you?
אנחנו כבר לא חברים, אחרי כל מה שעשיתי בשבילך?
Will I have a place in heaven after all I've done?
האם יש לי מקום בגן העדן אחרי כל מה שעשיתי?
After all I've done to explain to you, Why must you persist...
אחרי כל מה שעשיתי להסביר לך, מדוע עליך להתמיד...
I just can't have you messing this up after all I've done.
אני לא יכול לתת לך להרוס את זה אחרי כל מה שעשיתי.
It's a bitter pill, Fergus, after all I've done for you.
זו גלולה מרה, פרגוס, אחרי כל מה שעשיתי עבורך.
After all I've done - fought to build here - this is what threatens it all.
אחרי כל מה שעשיתי, נלחמתי לבנות כאן, וזה מסכן את הכל.
After all I've done to secure those military contracts, After all the Washington insiders I paid off.
אחרי כל מה שעשיתי כדי להבטיח את החוזים הצבאיים האלה, אחרי כל השוחד ששילמתי בוושינגטון.
After all I've done for you, you couldn't do me this one little thing?
אחרי כל מה שעשיתי עבורך אתה לא יכול לעשות דבר כזה קטן?
Please. After all I've done, let me just have this one.
אחרי כל מה שעשיתי, תני לי רק אותו.
After all I've done for you and right when I'm on the verge of great things, you betray me?
אחרי כל מה שעשיתי למענך, וכשאני על הקצה להשיג דברים גדולים, אתה בוגד בי.
After all I've done for you - I reckon you got a bargain, don't you?
אחרי כל מה שעשיתי בשבילך אני חושב שהשגת מציאה, אתה לא?
After all we've been through together, after all I've done for you.
אחרי כל מה שעברנו ביחד, אחרי כל מה שעשיתי למענך.
After all I've done, this is how you treat me... locking me up, feeding me like some animal?
אחרי כל מה שעשיתי, זה איך אתה מתייחס אליי - נעילה אותי, מאכילה אותי כמו איזו חיה?
After all I've done, maybe I do deserve to die, maybe I do.
אחרי כל מה שעשיתי, אולי אני ראוי למות, אולי אני ראוי.
After all I've done for you, granting you access to my home, my resources, my protection.
אחרי כל מה שעשיתי עבורך, מתיר לך גישה לבית שלי, למשאבים שלי, להגנה שלי.
After all I've done to you, I can't believe you would go so far out of your way for me.
אחרי כל מה שעשיתי לך אני לא מאמינה שתטרחי כל כך כדי לעזור לי.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 40. מדויק: 40. זמן שחלף: 82 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo