הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "after all those years" לעברית

אחרי כל השנים האלה
אחרי כל השנים האלו
אחרי כל השנים הללו
לאחר כל השנים האלה
לאחר כל השנים הללו
ואחרי כל השנים האלה
Well... Well, after all those years of keeping that secret,
אחרי כל השנים האלה של החזקת הסוד הזה,
She's still a character after all those years.
היא עדיין טיפוס אחרי כל השנים האלה.
I wonder if she will recognize me after all those years.
מעניין אם היא תזהה אותי אחרי כל השנים האלו.
It's extremely flattering to be remembered after all those years, sir.
זה מאוד מחמיא לי להיזכר על ידך אחרי כל השנים האלו, אדוני.
But I like to think you know me better than anyone after all those years.
אבל אני רוצה לחשוב שאתה מכיר אותי יותר טוב מכולם אחרי כל השנים הללו.
So after all those years, I decided to retrace my steps.
וכך, אחרי כל השנים הללו, החלטתי לשוב על עקבותיי.
Well, I guess you would be, after all those years undercover.
ובכן, אני מניח שיהיה, אחרי כל השנים האלה סמוי.
Thanks for being there for me, Oz, after all those years.
תודה שהיית שם בשבילי, אוז, אחרי כל השנים האלה.
Well, it must have been very upsetting to have him leave after all those years.
ובכן, זה חייב להיות היה מאוד מרגיז יש לו לעזוב אחרי כל השנים האלה.
Must have been tough on you, losing your husband after all those years.
בטח היה קשה לך, לאבד את בעלך אחרי כל השנים האלה.
Well, after all those years of keeping that secret, I'm actually kind of relieved that it's out.
אחרי כל השנים האלה, של החזקת הסוד הזה אני מרגיש שהוקל לי, עכשיו שהוא יצא.
after all those years of wondering, and hoping... that it might be possible to contact alien life - to have this happen, it's a miracle.
אחרי כל השנים האלו של תהייה ותקווה שיצירת קשר עם חיים אחרים יכולה להיות אפשרית, שדבר כזה יקרה זה נס.
He was trying to put his life together after all those years in jail for something he didn't do.
הוא ניסה להרכיב את חייו אחרי כל השנים האלה בתוך כלא למשהו שהוא לא עשה.
She wanted to come forward, but you couldn't have that, not after all those years, after all that planning.
היא רצתה לבוא קדימה, אבל אתה לא יכול לקבל את זה, לא אחרי כל השנים האלה, אחרי כל תכנון ש.
And, basically, after all those years - after 19 years, laid off, no severance pay, no
ו, בעצם, אחרי כל השנים האלה - אחרי 19 שנים, הניח כבוי, אין פיצויים, אין
After all those years I'm still in this chair.
אחרי כל השנים הללו אני עדיין בכסא הזה.
After all those years, John didn't know me at all.
אחרי כל השנים האלה, ג'ון לא מכיר אותי בכלל.
After all those years of stepping on cracks, it finally paid off.
אחרי כל השנים האלה שדרכתי על הסדקים, זה סוף סוף השתלם.
After all those years, - I got really good at using...
אחרי כל השנים הללו, אני ממש טובה בשימוש עם ה...
After all those years locked up, it's certainly nice to stretch one's legs again.
אחרי כל השנים האלה נעולים למעלה, זה בהחלט נחמד למתוח את הרגליים של אחד שוב.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 66. מדויק: 66. זמן שחלף: 129 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo