הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "again" לעברית

הצעות

try again 2508
1933
1877
over again 1831
up again 1442
912
777
out again 764
Publisher cannot create your publication; run the PageWizard again.
ל - Publisher אין אפשרות ליצור את הפרסום שלך; הפעל שוב את אשף הדפים.
Click Run again to run the downloaded file.
לחץ שוב על Run (הפעל) כדי להפעיל את הקובץ שהורדת.
To stop automatic scrolling, press Esc or choose View > Automatically Scroll again.
לעצירת הגלילה האוטומטית, הקישו Esc או בחרו 'תצוגה' > 'גלילה אוטומטית' שנית.
Click Run again, if necessary.
לחץ שוב על הפעל (Run) במידת הצורך.
Health Department shut Chicken George again?
המחלקה הבריאותית סגרו 'שוב את "עופות ג'ורג"?
You want to use dexter again?
מהציפורניים שלו כדי למצוא ראיות אתה רוצה להשתמש בדקסטר שוב?
Some may never see sunshine again.
ישנם כאלה, שלא יזכו לראות שוב את אור השמש.
Allow this program to use Skype, but ask again in the future.
אפשר לתכנית זו להשתמש ב - Skype, אך שאל שוב בעתיד.
Your Skype Name and password were not recognized. Please check and try again.
שם Skype והסיסמה לא זוהו. בדוק ונסה שוב.
To use this feature please change your Skype status back to online and try again.
כדי להשתמש בתכונה זו, שנה חזרה את מצב Skype למחובר ונסה שוב.
Phone number or Skype Name is invalid. Please check and try again.
שם Skype או מספר טלפון לא חוקי. בדוק ונסה שוב.
Database error. Please close Skype and sign in again.
שגיאת מסד נתונים סגור את Skype והיכנס שוב.
Another operation is already in progress on this socket. Try the query again.
פעולה אחרת כבר מתבצעת ב - Socket זה. נסה שוב לבצע את השאילתה.
Plug in your Kinect and try again.
חבר את ה - Kinect ונסה שוב.
The AppManifest.xml file has an invalid entry assembly. Update it and then try again.
בקובץ AppManifest.xml יש הרכבת ערך לא חוקית. עדכן אותו ונסה שוב.
This Xbox game is missing an embedded configuration resource. Update it and then try again.
במשחק Xbox חסר משאב תצורה מוטבע. עדכן אותו ונסה שוב.
We found too many Xbox game configuration xlast files. Update your package and then try again.
מצאנו קבצי xlast רבים של תצורת משחק Xbox. עדכן את החבילה ונסה שוב.
We couldn't find the WMAppManifest.xml file. Add it and then try again.
לא יכולנו למצוא את הקובץ WMAppManifest.xml. הוסף אותו ונסה שוב.
Windows Phone 8.1 apps can't have background tasks for location tracking. Remove them and then try submitting again.
לאפליקציות Windows Phone 8.1 לא יכולות משימות ברקע למעקב מיקום. הסר אותן ונסה לשלוח שוב.
Please select a shape in a Visio drawing window, and start the Wizard again.
נא בחר צורה בחלון ציור של Visio והפעל שוב את האשף.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 97361. מדויק: 97361. זמן שחלף: 369 ms.

try again 2508
over again 1831
up again 1442
out again 764

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo