הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "airtight" לעברית

ראה גם: an airtight alibi
חפש את airtight ב: הגדרה מילים נרדפות
אטום
מוצק
משכנע
בלתי חדירה
אטומה
אטים
הרמטית
סגור ומסוגר
בלתי חדירות

הצעות

You and your husband had an airtight prenuptial agreement.
את ובעלך היה הסכם ממון אטום.
Unfortunately, they both have airtight alibis.
לרוע המזל, לשניהם יש אליבי אטום.
We'll double-check, but his alibi looks airtight.
נבדוק שוב, אבל האליבי שלו נראה מוצק.
The case was airtight, but the story became a legend.
התיק היה מוצק, אבל הסיפור נהפך לאגדה.
His alibi is airtight, and he just passed a polygraph.
האליבי שלו משכנע, והוא עבר את הפוליגרף.
I assume you had an airtight prenup.
אני מניחה שיש לך הסכם ממון משכנע.
Alright, we have to find something airtight to put it in.
בסדר, אנחנו חייבים למצוא משהו אטום לשים אותה בפנים.
Guys, Sophie's alias was airtight until Value!
חבר"ה, הכינוי של סופי היה אטום עד ערך!
They say this network is as airtight...
הם אומרים ברשת זה כמו אטום...
No. Unlike you, she's airtight.
מס בניגוד לך, הוא אטום.
The room you are looking at is airtight.
החדר בו אתה מסתכל הוא אטום.
Then you put it in an airtight heated chamber.
ואז שמים אותו בתא אטום מחומם.
And they believe your additions have made for an airtight cover.
והם מאמינים שנוספו שלך הפכו עבור כיסוי אטום.
You know who needs airtight alibis?
אתה יודע מי צריך אליבי מוצק?
DOJ's got an airtight case.
משרד המשפטים של לי מקרה אטום.
When you work an airtight case, you don't even talk to the suspects.
כשאתה עובד מקרה אטום, אתה אפילו לא לדבר עם החשודים.
Because your story has to be airtight if we put you on the stand.
כי הסיפור שלך חייב להיות משכנע אם תעלה על דוכן העדים.
I guess we have 12 hours to make an airtight case for you to bring to them.
אני מניחה שיש לנו 12 שעות להכין תיק משכנע שתוכלי להביא להם.
Thank God it's got a smoky finish with an airtight seal.
תודה לאל שיש לו גימור מעושן וסגר אטום.
This case you're building against my father, it's airtight, right?
מקרה זה אתה בונה נגד האבא שלי, הוא אטום, נכון?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 286. מדויק: 286. זמן שחלף: 206 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo