הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "alienation" לעברית

חפש את alienation ב: הגדרה מילים נרדפות
ניכור
הרחקה
הניכור
הפקעת רגשות
Because what troubled him was not parental alienation or sublimated anger.
כי מה שהפריע לו לא היה ניכור מצד ההורים או זעם מזוכך.
I could sue you for alienation of affection.
אני אוכל לתבוע אותך על ניכור חיבה.
But what you need to understand is that resentment is the mortar that holds the bricks of loneliness together in a wall of alienation and despair.
אבל מה שאתה צריך להבין זה שכעס זה המלט שמחבר את הלבנים של בדידות עם חומה של ניכור וייאוש.
There's an anarchic absurdity in dude that speaks to teenage alienation.
יש חוסר הגיון מהפכני בחבוב שמעיד על ניכור נעורים.
When corporations try and squeeze out all the competitors... the further management gets from labor, the more alienation in the workplace...
כשחברות מנסות לסלק את כל המתחרים, ההנהלה מוציאה יותר מהעו בדים, יש יותר ניכור במקום העבודה
And whether in the shape of informal concrete slums or broken social housing or trampled old towns or forests of skyscrapers, the contemporary urban archetypes that have emerged all across the Middle East have been one cause of the alienation and fragmentation of our communities.
ואם בצורה של שכונות עוני לא פורמליות מבטון או דיור סוציאלי שבור או ערים עתיקות רמוסות או יערות של גורדי שחקים, הארכיטיפים העירוניים בני זמננו שצצו בכל רחבי המזרח התיכון היוו סיבה אחת של ניכור ופיצול של הקהילות שלנו.
That seems more like a detached tale of modern alienation.
זה נראה כמו סיפור מודרני של העברת רכוש.
It frees us from alienation by freeing our thought.
היא משחררת אותנו מניכור על ידי שחרור מחשבתנו.
Bertolt Brecht uses the alienation effect to create emotional distance from the audience.
ברטולד ברכט משתמשת השפעת הניכור ליצור מרחק רגשי מהקהל.
Deranged minds identify with Holden's alienation and detachment.
מוחות מטורפים מזדהים עם הניכור והניתוק של הולדן.
In his alienation, he saw something in them.
בניתוק שלו, הוא ראה בהם משהו.
A genuine knowledge involves cognitive union and overcoming our estrangement or alienation.
ידיעה אמיתית כרוכה איחוד קוגניטיבית והתגברות הניכור או הניכור שלנו.
There can't be alienation of affection if the husband was cheating.
אין הפקעת רגשות חיבה אם הבעל בגד.
Absolutely. There's the alienation, the loneliness.
בטח, אין חייזריות, או בדידות.
Karl Marx, on the other hand, said that the alienation of labor is incredibly important in how people think about the connection to what they are doing.
קרל מרקס, לעומת זאת, אמר שהזרת העבודה חשובה במידה שלא תיאמן - כיצד אנשים חושבים על הקשר למה שהם עושים.
But a lot of them - maybe what's bothering them is actually a kind of alienation.
אבל רבים מהם - אולי מה שמפריע להם זה דווקא הניכור הזה.
Less Than Zero, a tale of privilege, detachment and youthful alienation.
"פחות מאפס" סיפור על ניכור נעורים מנותק וסודי.
It came of age when music defined people's lives and foreshadowed the alienation of modern man.
זה הגיעה מתקופה שמוזיקה הגדירה חיים של אנשים ובישרה את הניכור של האדם המודני.
I may not have you on alienation of affection, but I now have you on fraud.
אולי אין לי תיק על הפקעת רגשות חיבה, אבל תפסתי אתכם על הונאה.
The loneliness and alienation of each one of them, coming from her own place, or sitting down next to someone she doesn't know, and suddenly, in our essence...
הבדידות והניכור שכל אחת מהן, באה מהמקום שלה או שהיא התיישבה ליד מישהי, שהיא לא מכירה, ופתאום בהוויה
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 45. מדויק: 45. זמן שחלף: 70 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo