הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "all" לעברית

הצעות

+10k
+10k
+10k
you all +10k
+10k
all over +10k
all about 7975
after all 6917
all day 6767
Remove all personalized settings and private WebParts.
הסר את כל ההגדרות המותאמות אישית ואת רכיבי WebPart הפרטיים.
The specified TaskContinuationOptions excluded all continuation kinds.
ה - TaskContinuationOptions שצוין לא כלל את כל סוגי הרצף.
Completely remove all my previous versions of Microsoft Office applications.
הסר לחלוטין את כל הגירסאות הקודמות של יישומי Microsoft Office מהמחשב שלי.
Illustrator recognizes all common graphic file formats.
Illustrator מזהה את כל התבניות הנפוצות של קבצים גרפיים.
Exclude all Exchange content received before the date specified.
אל תכלול את כל התוכן של Exchange שהתקבל לפני התאריך שצוין.
Not all connection types support Contribute compatibility.
לא כל סוגי החיבורים תומכים בתאימות ל - Contribute.
After all, we all have secrets.
אחרי הכל, יש לנו את כל סודות.
To ensure that all links are maintained, copy all linked files to the same folder where the PageMaker publication is stored.
כדי להבטיח שמירה על כל הקישורים, העתק את כל הקבצים המקושרים לאותה תיקייה שבה נשמר הפרסום של PageMaker.
Then remove all evidence of is all.
ואז תפטרו מכל העדויות להתקנה, זה הכל.
My power infests all times, all galaxies, all dimensions.
הכוח שלי פושטת על כל הזמנים, כל הגלקסיות, כל הממדים.
Their new master had a tendency to party all night and sleep all day.
לשליט החדש שלהם הייתה נטיה לחגוג כל הלילה ולישון כל היום.
I say we show all three campaigns, eliminate all possible objections.
לדעתי נראה את כל, שלושת הקמפיינים לסלק כל התנגדות אפשרית.
After all, we have all night.
אחרי הכל, כל הלילה לפנינו.
After all, all I do is...
אחרי הכל, כל מה שאני עושה זה...
They disabled all Wi-Fi access points and reset all user accounts.
הם ניטרלו את כל נקודות הגישה לרשת האלחוטית ואיפסו את כל חשבונות המשתמשים.
After all, it financed all your spiritual-slash-identity crises
אחרי הכל, זה מימן את כל המשברים הרוחניים-זהויות שלך
Captain Marks, all escort units are ordered to cease all activity.
קפטן מרקס, כל יחידות הליווי מצווים לחדול מכל פעילות.
Using Shift selects all items that lie within the rectangular bounding box formed by all items in the selection (including the item that was just added).
השימוש במקש Shift גורם לבחירת כל העצמים שנמצאים בתוך התיבה התוחמת שנוצרת מכל הפריטים שבבחירה (כולל הפריט שנוסף כעת).
Note: We remove all backup files in which all changes were synced.
הערה: אנו מסירים את כל קבצי הגיבוי שבהם כל השינויים סונכרנו.
Error during import. Please make sure all changes are committed in Excel, and all dialogs are closed.
שגיאה במהלך ייבוא. נא ודא שכל השינויים מבוצעים באמצעות Excel ושכל תיבות הדו-שיח סגורות.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 431621. מדויק: 431621. זמן שחלף: 1323 ms.

you all +10k
all over +10k
all about 7975
after all 6917
all day 6767

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo