הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "an" לעברית

חפש את an ב: הגדרה מילון מילים נרדפות

הצעות

9840
6156
3395
3140
an idea 2825
an affair 1724
Publisher cannot complete this mail merge action because an error occurred.
ל - Publisher אין אפשרות להשלים פעולת מיזוג דואר זו מאחר שאירעה שגיאה.
Cannot call ResetState when parsing an XML fragment.
אין אפשרות לקרוא ל - ResetState בעת פרישת קטע XML.
Cannot load an empty Microsoft Excel 4.0 workbook.
אין אפשרות לטעון חוברת עבודה ריקה של Microsoft Excel 4.0.
Cannot change the ReturnTypeDescriptor of an Association.
לא ניתן לשנות את ה - ReturnTypeDescriptor של שיוך.
Cabinet file has an unknown version number.
קובץ ה - Cabinet מכיל מספר גירסה בלתי ידוע.
Thread.ExceptionState cannot access an ExceptionState from a different AppDomain.
ל - Thread.ExceptionState אין אפשרות לגשת אל ExceptionState מ - AppDomain שונה.
So it's an acquisition where MoMA makes an arrangement with an airline and keeps the Boeing 747 flying.
כך שזוהי רכישה שבה ה - MoMA עושה הסדר עם חברת התעופה ומשאיר את הבואינג 747 טס.
The target workflow must not have an activity that implements an WebServiceInputActivity with Activation set to True.
זרימת העבודה המוגדרת כיעד אינה יכולה לכלול פעילות שמממשת WebServiceInputActivity כאשר הפרמטר Activation מוגדר כ - True.
Typelib export: Encountered an [lcid] attribute set to an invalid parameter.
ייצוא Typelib: המערכת נתקלה בתכונת [lcid] המוגדרת כפרמטר לא חוקי.
A Send activity must either be configured with an Endpoint, or correlated to an earlier established context using CorrelatesWith.
התצורה של פעילות Send חייבת להיות מוגדרת עם נקודת קצה, או מותאמת להקשר שנוצר קודם לכן על-ידי CorrelatesWith.
Sorting requires an IBindingList that supports sorting or an IBindingListView that supports advanced sorting.
המיון מחייב IBindingList שתומך במיון או IBindingListView שתומך במיון מתקדם.
Exquisite is an adjective, not an element.
"מהודר" זה שם תואר, לא הגדרת המרכיב של הסלע.
You mean like an angry spirit or an alien or an alligator.
אתה מתכוון כמו רוח זועמת או חוצן או תנין.
You must specify an auto-config URL or an auto-proxy URL.
עליך לציין כתובת URL של קביעת תצורה אוטומטית או כתובת URL של Proxy אוטומטי.
[IsapiUnhealthy] If true, an event log entry is generated when an application pool recycles because an ISAPI extension has reported itself as unhealthy.
[IsapiUnhealthy] אם מאפיין זה מוגדר כ - true, נוצר ערך יומן רישום כאשר מאגר יישומים מבצע מיחזור מאחר שהרחבת ISAPI דווחה על עצמה כבלתי תקינה.
An ActiveX component on this page encountered an internal error. It will not display with an accurate preview picture.
רכיב ActiveX בדף זה נתקל בשגיאה פנימית. הרכיב לא יוצג עם תמונה מדויקת של תצוגה מקדימה.
Returns a Boolean value indicating whether an identifier (Visual Basic) represents an object variable.
החזרת ערך בוליאני המציין אם מזהה (Visual Basic) מייצג משתנה אובייקט.
The value is too big to fit into an Int32. The arithmetic operation resulted in an overflow.
הערך גדול מדי כדי להתאים ל - Int32. הפעולה האריתמטית הסתיימה בגלישה.
Encoding declaration is required in an XmlDeclaration in an external entity.
נדרשת הצהרת קידוד ב - XmlDeclaration ביישות חיצונית.
The Document Criteria parameter is not valid. The object must be either an AifEntityKey or an AifQueryCriteria.
הפרמטר של 'קריטריוני מסמך' אינו חוקי. על האובייקט להיות AifEntityKey או AifQueryCriteria.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 299111. מדויק: 299111. זמן שחלף: 306 ms.

an idea 2825
an affair 1724

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo