הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "an architecture" לעברית

חפש את an architecture ב: מילים נרדפות
ארכיטקטורה
אדריכלות
Now we have an architecture that connects a city to the natural world in a very direct and immediate way.
עכשיו יש לנו ארכיטקטורה שמחברת עיר לעולם הטבעי בדרך מאוד ישירה ומיידית.
But I went to work at an architecture firm, and eventually talked to my coworkers about it, and they loved the idea.
אבל יצאתי לעבודה בחברת ארכיטקטורה, ולבסוף דיברתי עם שותפי לעבודה בנוגע לזה, והם אהבו את הרעיון.
It's the relationship - it's the dynamics between the systems - which have the power to transform and invent and produce an architecture that is - that would otherwise not exist.
זה הקשר - זה הדינמיקה בין המערכות - לה יש את הכוח לשינוי ולהמציא ולייצר ארכיטקטורה - שאחרת לא היתה קיימת.
What's needed is an intelligent approach to storage that adapts itself flexibly and in real time to users' needs, within an architecture that can accommodate expansion without difficult step-changes.
הדבר הנדרש הוא גישה חכמה לאמצעי אחסון, המסגלת את עצמה בגמישות ובזמן אמת לצורכי המשתמשים, בתוך ארכיטקטורה שיכולה להתאים את עצמה להרחבה ללא צורך בקפיצת מדרגה מסובכת.
We can learn how to rebuild in another way, how to create an architecture that doesn't contribute only to the practical and economic aspects of people's lives, but also to their social, spiritual and psychological needs.
אנחנו יכולים ללמוד איך לבנות מחדש בדרך אחרת, כיצד ליצור ארכיטקטורה שאינה תורמת רק להיבטים המעשיים והכלכליים של חייהם של אנשים, אלא גם לצרכיהם החברתיים, הרוחניים והפסיכולוגים.
So not the habitual architecture that instills in us the false sort of stability, but an architecture that is full of tension, an architecture that goes beyond itself to reach a human soul and a human heart, and that breaks out of the shackles of habits.
כך שלא הארכיטקטורה שהחדירה בנו תחושת יציבות מזויפת, אלא ארכיטקטורה מלאת-מתחים, ארכיטקטורה שממשיכה מעבר לעצמה כדי להגיע אל נשמת האדם ואל לב האדם, ואשר מנתצת את כבלי ההרגל.
Results were derived using simulations run on an architecture simulator.
תוצאות נגזרו על-ידי הפעלת הדמיות בסימולטור ארכיטקטורה.
Contrary to almost everything that you might get taught at an architecture school, copying is good.
בניגוד לכמעט כל דבר שכנראה תלמד, בבית הספר לאדריכלות - העתקה זה טוב.
Working with an ancient material, one of the first lifeforms on the planet, plenty of water and a little bit of synthetic biology, we were able to transform a structure made of shrimp shells into an architecture that behaves like a tree.
עבודה עם חומר עתיק, אחת מצורות החיים הראשונות על כדור הארץ, הרבה מים וקצת ביולוגיה סינתטית, היינו מסוגלים להפוך מבנה שעשוי משיריון של שרימפס לארכיטקטורה שמתנהגת כמו עץ.
Walt, I went out with a nice guy last night, a runner for an architecture firm, and my first instinct when I got home was to call my ex.
וולט, יצאתי עם בחור נחמד אמש, רץ למשרד אדריכלי, והאינסטינקט הראשון שלי כאשר הגיע הביתה היה לקרוא לאקס שלי.
We wanted to make an architecture of atmosphere.
רצינו ליצור אדריכלות של אטמוספירה.
It's for an architecture client.
זה עבור לקוח אדריכלות.
Are you an architecture student?
It's got an architecture that follows.
יש לה ארכיטקטורה שבאה בהמשך.
Competing blade vendors aim to imprison IT by locking customers into an architecture that is disruptive to upgrade, and requires expensive, proprietary maintenance tools.
ספקי להבים מתחרים שואפים לעצור את טכנולוגיות המידע על-ידי נעילת הלקוחות בתוך ארכיטקטורה פגיעה לשדרוגים אשר מצריכה כלי תחזוקה יקרים וקנייניים.
And with the People's Building, he saw an architecture that could bridge the gap between the ancient wisdom of China and the progressive future of China.
ועם בניין העם הוא ראה אדריכלות שיכולה לגשר בין חוכמה סינית עתיקה לבין העתיד הפרוגרסיבי של סין.
This wasn't imposing an architecture on a community; this was giving them the tools and the space to allow them to rebuild and regrow the way they want to.
זאת לא היתה כפיית עיצוב ארכיטקטוני על הקהילה, זה נתן להם כלים, ומרחב המאפשר להם לבנות ולגדול בצורה בה חפצו.
If I'd been told as an Architecture student that one day I'd blow up Paris... Humanity is resilient, Ebernach.
אילו אמרו לי, כשלמדתי ארכיטקטורה, שיום אחד זה יעזור לי לפוצץ את פריז...
She thinks I own an architecture firm with all white employees.
היא לא יודעת שאני פושע.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 19. מדויק: 19. זמן שחלף: 62 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo