הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "an endless" לעברית

חפש את an endless ב: מילים נרדפות
אינסופי
אינסופית
בלתי פוסק
בלתי נגמרת
בלתי נדלית
בלתי נדלה

הצעות

Every day is an endless stream Of cigarettes and magazines
"כל יום הוא זרם אינסופי של סיגריות ועיתונים
I'm just an endless well of good decisions, you know?
אני סתם היטב אינסופי של החלטות טובות, אתה יודע?
When a website causes a failure or crash, Internet Explorer attempts to restore the site. It stops after two tries to avoid an endless loop.
כאשר אתר אינטרנט גורם לכשל או לקריסה, Internet Explorer מנסה לשחזר את האתר. הוא מפסיק לאחר שני נסיונות כדי למנוע לולאה אינסופית.
So, thus, after an endless series of short, oft brutal lives,
אז לכן אחרי סדרה אינסופית של חיים, קצרים, ולעתים אכזריים
It was an endless stream of confused denials.
זה היה זרם בלתי פוסק של הכחשות מבולבלות.
That night is on an endless loop in my head.
באותו הלילה הוא על לולאה אינסופית בראש שלי.
I had an endless series of crushes at her age.
לי היתה סדרה אינסופית של התאהבויות.
For the buffalo it's an endless search for new pasture.
עבור התאואים זהו חיפוש אינסופי אחר שדה מרעה חדש.
You are lying on an endless white beach.
אתה שוכב על חוף הלבן אינסופי.
It's been an endless parade of bad news.
זה היה מצעד אינסופי של חדשות רעות.
Well, servers are a lot like an endless series of doors.
ובכן, שרתים הם מאוד דומה לסדרה אינסופית של דלתות.
It's an endless pool for the Dream Sorcerer.
זאת בריכה אינסופית עבור מכשף החלומות.
It's like being a tourist on an endless vacation.
זה כמו להיות תייר על חופש אינסופי.
Even after several weeks, Paris itself remained an endless source of fascination.
גם לאחר מספר שבועות, פריז עצמה נשארה מקור של משיכה אינסופי.
But imagine there were an endless sea of diamonds.
אבל תחשבי אם היה ים אינסופי של יהלומים.
The Speed Force is eternity itself, an endless void of time and energy.
כוח המהירות הוא נצח בעצמו, חלל של זמן ואנרגיה אינסופי.
It's an endless energy source, Nolan.
זהו מקור אנרגיה אינסופי, נולאן.
A thousand years of emptiness, an endless parade of slaughter.
אלף שנות ריקנות, תהלוכה אינסופית של שחיטה.
It's like an endless lifeguard party every day.
זה כמו מסיבת מציל אינסופית בכל יום.
It's just an endless routine of sameness.
רק שגרה אינסופי של אותו דבר.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 172. מדויק: 172. זמן שחלף: 135 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo