הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "an evolution" לעברית

חפש את an evolution ב: מילים נרדפות
אבולוציה
התפתחות
האבולוציה
But I think blogs are basically just an evolution, and that's where we are today.
אבל אני חושבת שבלוגים הם בעיקרון רק אבולוציה, ופה אנחנו היום.
So I don't see Ava as a decision, just an evolution.
אני לא רואה באווה החלטה אלא רק אבולוציה.
If there's an evolution to these killings, we need to figure out what that is.
אם יש התפתחות ברציחות האלה, עלינו להבין מהי.
There is an evolution here between the projects, and Swiss Re again develops that a little bit further - the project in the city in London.
יש כאן התפתחות בין הפרוייקטים, וסוויס רה שוב מפתחת את זה מעט הלאה הפרויקט בסיטי של לונדון.
'cause there was an evolution to relationships, and by all accounts, we were each other's missing link.
הסיבה' הייתה אבולוציה למערכות יחסים, ולפי כל דיווחים, היינו הקישור של זה חסר.
There's definitely an evolution between the two victims.
יש התפתחות בין שני הקורבנות.
Well, it can't be an evolution.
זו לא יכולה להיות התפתחות.
That's an evolution, but why?
זו התפתחות אבל למה?
So, it's like an evolution...
אז זה כמו אבולוציה...
Stuxnet wasn't just an evolution.
סטוקסנט לא היתה רק אבולוציה.
It could be an evolution.
ייתכן שזו התפתחות.
An evolution of science.
אבולוציה של מדע.
I believe this starts with an evolution of existing methods.
אני מאמין שמדובר בתחילתה של מהפכה אבולוציונית של השיטות הקיימות.
Well, it can't be an evolution.
זו לא יכולה להיות התפתחות היא לא תעבור
Why don't you announce there will be an evolution meeting?
למה שלא תודיע שעומד להיות מפגש בנושא האבולוציה?
The Wraith are an evolution of that.
הריית' הם ההתפתחות של הצירוף הזה
It would seem to be an evolution of rap.
זה נראה ככה אבולוציה של ראפ.
But of course what interests me, my dear, is how an evolution in identity can manifest itself in the amygdala.
אבל כמובן מה שמעניין אותי, יקירתי, איך הוא אבולוציה בזהות יכול להתבטא באמיגדלה.
But isn't human anecdote also an evolution of sorts, the idea that there's a kernel of truth thought to be important, passed down from generation to generation, so that it actually ends up shaping human behavior?
אבל האם האנקדוטה האנושית היא לא מעין אבולוציה, הרעיון שיש גרעין של אמת שנחשב לחשוב, שמועבר מדור לדור, אז זה למעשה מעצב את ההתנהגות האנושית בסופו של דבר?
It's kind of like an evolution machine.
זו כעין מכונת אבולוציה.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 27. מדויק: 27. זמן שחלף: 40 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo