הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "an indicator" לעברית

חפש את an indicator ב: מילים נרדפות
מחוון
מראה על משהו
אינדיקטור
מדד
סמן
It's an indicator of future mental instability.
זה מחוון של עתיד רוחני חוסר יציבות.
Drag onto the page to add an indicator of the substate last visited to the composite state or state region.
גרור אל הדף כדי להוסיף מחוון של מצב המשנה האחרון בו התבצע ביקור אל המצב המורכב או אל אזור המצב.
It's an indicator - But he doesn't fit the profile.
זה מראה על משהו - אבל הוא לא מתאים לפרופיל.
It's an indicator -
It looks like an indicator of battle formations.
זה נראה כמו מצביע לתצורות קרב.
Sometimes it's an indicator for asbestos poisoning.
לפעמים זה מצביע על הרעלת אסבסט.
(Laughter) So I got an old car battery, an indicator box.
[צחוק] אז השגתי מצבר רכב ישן, תיבת איתות.
That's an index, an indicator of how things have changed.
זה מדד, אינדיקטור על איך דברים השתנו.
Because it's an indicator of Sjogren's syndrome.
כי זה מעיד על תסמונת שאגורן.
It's a test... called an indicator.
זה מבחן, שנקרא "סמן".
Probably has an indicator on the front, but it can vary in shape or size.
יש כנראה אינדיקטור בחזית, אבל זה יכול להשתנות בצורה או בגודל.
Look, when we get close to an anomaly, there will be an indicator right here.
תראה, כשנגיע קרוב לאנומליה, יהיה חיווי ממש כאן.
History is an indicator, these bowl games, they get pretty unruly.
ההיסטוריה מעידה על כך, משחקי, הפוטבול האלה, קשה לשלוט בהם
It could be nothing or it could be an indicator.
זה יכול להיות חסר משמעות או שהוא יכול להיות אינדיקטור.
So fear is your friend. Fear is an indicator.
אז הפחד הוא חבר. הפחד הוא אינדיקטור,
The shape on the right over here has become an indicator of what's going on in my head.
הצורה מימין שם הפכה לסמן של מה שקורה בתוך ראשי.
And biodiversity is an indicator of how much water can be balanced, how many medicines can be kept here.
והמגוון הביולוגי הוא סמן לכמות המים שניתן לאזן, כמה תרופות ניתן לשמור כאן.
Is your being late an indicator of not wanting to be here, perhaps?
האם את מאחרת כי את אולי לא רוצה להיות פה?
Right, well, a power surge alone isn't necessarily an indicator of magic, so...
נכון, גם, נחשול מתח לבד לא בהכרח מהווה אינדיקטור קסם, אז...
As you move the mouse pointer over the image it changes to an eyedropper, and an indicator on the curve shows the tonal value of the underlying pixels.
בשעת הזזת מצביע העכבר על התמונה, הוא משתנה לסמל של טפטפת, ומחוון בעקומה מציג את ערך הגוון של הפיקסלים שמתחת לסמל.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 41. מדויק: 41. זמן שחלף: 81 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo