הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "an ordered" לעברית

חפש את an ordered ב: הגדרה מילון מילים נרדפות
מסודרת
מוזמנת
מסלול מסודר
Specifies an ordered set of record IDs of parent elements in the tree structure.
מציין ערכה מוזמנת של מזהי רשומות של רכיבי אב במבנה העץ.
Specifies an ordered set of dimension collections.
מציין ערכה מוזמנת של אוספי ממדים.
The value at which an ordered list begins numbering.
הערך שבו מתחיל המספור של רשימה ממוספרת.
'an ordered shape behind those numbers, when you were so close?
צורה מסודרת מאחורי המספרים האלה, כשאתה כל כך קרוב?
That's why an ordered life is the only one to live.
לכן חיים מסודרים הם החיים היחידים שאפשר לחיות!
So let's do it. So here we go for the first time ever, a world premiere view of this spaghetti diagram as an ordered network.
אז נעשה זאת עכשיו בפעם הראשונה אי-פעם, מבט בכורה עולמי בתרשים ספגטי זה בתור מארג מסודר.
And that's called self-assembly, which is a process by which disordered parts build an ordered structure through only local interaction.
וזה קרוי "הרכבה עצמית", תהליך שבו חלקים לא מסודרים בונים מבנה מסודר באמצעות אינטראקציה מקומית בלבד.
How could you stop believing that there is a pattern, an ordered shape behind those numbers, when you were so close?
איך הוא יכל להפסיק להאמין, שיש דפוס צורה מסודרת מאחורי המספרים האלה, כשאתה כל כך קרוב?
an ordered, clean society, where we will no longer live amongst the poisons and pollutants of this modern world.
חברה מאורגנת ונקייה..., היכן שלא נחיה יותר בין הרעלים והזיהומים של העולם המודרני הזה.
For example, you might want an ordered or bulleted list nested within another numbered or ordered list.
לדוגמה, ייתכן שתרצה ליצור רשימה מסודרת או רשימת תבליטים מקוננת בתוך רשימה ממוספרת או רשימה מסודרת אחרת.
You can add repeat lists to display your data as an ordered list, an unordered (bulleted) list, a definition list, or a drop-down list.
ניתן להוסיף רשימות חוזרות כד להציג את הנתונים כרשימה מסודרת, כרשימה לא מסודרת (עם תבליטים), כרשימת הגדרות או כרשימה נפתחת.
For example, to insert an ordered series of three code blocks after the code blocks that open recordsets, you would enter a weight of 60 for the first block, 65 for the second, and 70 for the third.
לדוגמה, להוספת סדרה מסודרת של שלושה גושי קוד אחרי גושי הקוד המשמשים לפתיחת ערכות רשומות, ניתן להזין משקל של 60 לגוש הראשון, 65 לשני ו - 70 לשלישי.
It's an ordered society.
מדוע את שואלת - .זו חברה מסודרת.
It's an ordered society.
זו חברה מסודרת.
I know that the formalities of the catholic church can seem daunting, but it offers an ordered path to salvation that helps people find the answers that have eluded them for centuries.
אני יודעת שהרשמיות של הכנסייה, הקתולית עלול להרתיע אבל היא מציעה מסלול מסודר לגאולה ועוזרת לאנשים למצוא את התשובות שהתחמקו מהם כבר מאות.
I know that the formalities of the catholic church can seem daunting, but it offers an ordered path to salvation that helps people find the answers that have eluded them for centuries.
זרם הפאנק של השילוש הקדוש אני יודעת שהרשמיות של הכנסייה, הקתולית עלול להרתיע אבל היא מציעה מסלול מסודר לגאולה
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 16. מדויק: 16. זמן שחלף: 66 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo