הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "an unsolved" לעברית

חפש את an unsolved ב: מילים נרדפות
לא פתור
לא מפוענח
תעלומה לא פתורה
בלתי מפוענח
בלתי פתור
Maybe he thinks he's part of an unsolved case?
אולי הוא חושב שהוא חלק של מקרה לא פתור?
The 38-caliber revolver that killed Stan was used in an unsolved double homicide in 1947.
אקדח הקליבר 38 שהרג את סטן היה בשימוש ברצח כפול לא פתור ב -1947
A victim of an unsolved hit-and-run near the Brooklyn Bridge.
קורבן של פגע וברח לא מפוענח ליד גשר ברוקלין.
Told him the details of an unsolved murder,
וסיפר לו את הפרטים של רצח לא מפוענח.
Slug from a test-fire matches up to an unsolved murder from last year.
קליע מבדיקת הירי תואם לרצח לא פתור משנה שעברה.
Well, maybe because we have an unsolved homicide with a killer hiding in a video game.
אולי בגלל שיש לנו רצח לא מפוענח עם רוצח שמתחבא במשחק וידאו.
Are you so bored the only thing you got left to do is to stick me with an unsolved murder?
האם אתה כל כך משועמם שהדבר היחידי שנשאר לך זה להאשים אותי ברצח לא פתור?
Twice now in the last four months, a woman's called me to say she knows details about an unsolved murder from 40 years ago.
פעמים עכשיו בארבעת החודשים האחרונים, אישה של קראה לי לומר שהיא יודעת פרטים על רצח לא מפוענח מלפני 40 שנה.
Maybe, but if you had an unsolved case, you'd want your evidence back, too.
אולי, אבל אם היה לך מקרה לא פתור, היית רוצה גב הראיות, יותר מדי.
We're supposed to be working an unsolved murder case in which the victim was shot in the back of the head with a low-velocity round, Deeks.
אנחנו אמורים לעבוד מקרה רצח לא מפוענח שבו הקורבן נורה בחלק האחורי של הראש עם מהירות נמוכה עגול, דיקס.
I'm also a Sheriff's Deputy working on an unsolved murder, that for once doesn't involve shape shifters, resurrected 18th century serial killers, or me.
אני גם סגן שריף עובד על רצח לא מפוענח, שלשם שינוי לא לערב שיפטרים צורה, לתחייה במאה ה -18 רוצחים סדרתיים, או לי.
It also contains a nude photo of a minor... that was the victim of an unsolved murder in Atlanta.
גם תמונות עירום של קטין שהיה קרבן לרצח לא פתור באטלנטה.
This was a year and a half ago, right around the time of an unsolved bank robbery in Shirley for $100,000.
זה היה לפני שנה וחצי, באותו זמן של שוד בנק לא מפוענח בשרלי על סך מאה אלף דולר.
You know, I mean the police might think that mom and dad are an unsolved case.
המשטרה תחשוב שהרצח של אמא ואבא זה מקרה לא פתור.
But when the Yugoslav police take over an unsolved murder case at Brod, you will not remain at liberty unless you answer the questions.
אבל כשמשטרת יגוסלביה בברוד, תיקח רצח לא פתור, את לא תשארי חופשיה אלא אם תעני לשאלות.
An unsolved murder case is never officially closed but when the trail turns cold, like old soldiers, it just fades away.
תיק רצח לא פתור הוא אף פעם לא נסגר באופן רשמי אבל כאשר השביל הופך קר, כמו חיילים ישנים, זה פשוט נעלם משם.
And in amongst it all was a story about an unsolved murder in Morocco and a name - Charmataines.
ובין כולם היה סיפור על רצח לא מפוענח במרוקו ושם, שאמרטיין.
Why would you call it an unsolved murder? Well, I wasn't 100% satisfied with the official version.
לזה רצח לא פתור %ובכן, לא הייתי מרוצה 100עם הגרסה הרשמית?.
The fisherman's death is an unsolved case.
המוות של הדייג הוא תיק בלי מפוענח
The gun was used in an unsolved homicide.
היה בשימוש באקדח ברצח לא מפוענח.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 69. מדויק: 69. זמן שחלף: 108 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo