הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "anchor" לעברית

חפש את anchor ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
עוגן
מגיש
קריין
לעגן
לעגון
מנחה
קריינית
העוגן לעוגן
כעוגן
הקריין
המגיש
מעוגן
המנחה
עגינה

הצעות

120
93
Can not find anchor node in PortalSiteMapProvider.
לא נמצא צומת עוגן ב - PortalSiteMapProvider.
If the item is a text anchor or page destination, InDesign jumps to that location.
אם היעד הוא עוגן טקסט או יעד עמוד, InDesign יעבור למיקום זה.
I could be an anchor for the school news!
אני יכול להיות מגיש חדשות בבית הספר!
Unhandled anchor attribute type during ExportEntry()
סוג תכונת עוגן שאינו מטופל במהלך ExportEntry ()
You called spitter "anchor."
סלח לי."קראת לספיטר "עוגן
Spinach gives you instant muscles and an anchor tattoo.
נכון, ותרד יעשה לך שרירים בין-רגע וקעקוע של עוגן.
Then my accountant started dropping anchor in her harbor.
ואז הרואה חשבון שלי התחיל "להוריד עוגן" בנמל שלה.
Gets or sets callout line anchor cap. It only applies when SimpleLine or BorderLine callout styles are used.
מקבל או מגדיר קצה עוגן של קו הסבר. אפשרות זו חלה רק בעת שימוש בסגנונות ההסבר SimpleLine או BorderLine.
Duplicate a note anchor in Layout view
שכפול עוגן הערה בתצוגת 'פריסה'
The spring has to specify two anchor targets.
בקפיץ צריך לציין שני מטרות עוגן.
You see, there's an anchor locking my brothers inside.
אתה יודע, ג"ט עוגן שנועל האחים שלי בפנים.
This time tomorrow, we haul anchor.
מחר באותה שעה, נרים עוגן.
You're like an anchor just weighing her down.
אתה כמו עוגן שמוריד אותה לקרקעית.
Your ring, it acted as an anchor.
הטבעת שלך, היא כמו עוגן.
No one on anchor wants to be in the field.
אף אחד על עוגן רוצה להיות בתחום.
Weigh anchor and crowd that canvas!
נתקו חבלים, העלו עוגן ופיתחו מפרשים!
That, sailors is a sea anchor.
ש, מלחים הוא עוגן ים.
Have you heard anyone call me "anchor?"
שמעת מישהו שמכנה אותי "עוגן"
Weighed anchor in Leith, Scotland.
הרימה עוגן בלית', סקוטלנד.
The ladder needs an anchor to get it near the building.
הסולם צריך עוגן כדי לקבל אותו בסמוך לבניין.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1080. מדויק: 1080. זמן שחלף: 96 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo