הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "and hurting" לעברית

ולפגוע
וכואב
וסובלת
ותקיפה
You can't get involved in this without it blowing back and hurting you.
אתה לא יכול להיות מעורב בזה בלי זה נושבת בחזרה ולפגוע בך.
I guess I was already thinking about Lev, and hurting him.
אני מניחה שכבר חשבתי על לב, ולפגוע בו.
You're still running around playing the victim and hurting people while you do it.
אתה עדיין מתרוצץ לשחק את תפקיד הקורבן וכואב אנשים בזמן שאתה עושה את זה.
I am lonely and hurting.
אני בודד וכואב.
Look, Erica, I know you're scared and hurting and full of worries right now.
תקשיבי, אריקה, אני יודע שאת פוחדת וסובלת ומלאת דאגות.
And weren't you the person who was the happiest to see me crying and hurting?
והאם אתה לא היית האדם שהכי שמח לראות אותי בוכה וסובלת?
What's to stop him from coming back and hurting you?
מה מונע ממנו לחזור ולפגוע בך?
You and I can go on hating each other and lying to each other and hurting each other after.
את ואני יכולים להמשיך לשנוא זה את זה ולשקר זה לזה ולפגוע זה בזה לאחר מכן, אבל עכשיו, ברגע זה, אלוהים,
And there's one thing when you're blacking out and hurting yourself, but there's another thing when you start hurting the people that you love around you.
ויש דבר אחד שבי אתה מתעלף ולפגוע בעצמך, אבל יש דבר אחר כשאתה מתחיל לפגוע ב
She's fighting her instincts, and hurting the child.
היא נלחמת ביצרים שלה, ומכאיבה לילד.
By threatening my friend and hurting my sister?
באיום על חבר שלי ותקיפה של אחותי?
You need to stop biting and punching and hurting people.
אתה חייב להפסיק לנשוך להרביץ ולהכאיב לאנשים.
There's a difference between being attracted to someone and hurting them.
קיים הבדל בין להימשך למישהו לבין לפגוע בו.
But Zahn came to me five years ago, when I was down and hurting.
אבל זאן בא אלי לפני חמש שנים, כשהייתי למטה כואב.
Or you can just go on failing yourself and hurting - Mrs. Greenslade, stop drilling.
או שתוכל להמשיך לאכזב את עצמך גברת גרינסלייד, תפסיקי לחפור.
She said the kid was bullying and hurting her son, and he needed to be punished.
היא אמרה שהילד היה הצקה ופוגע בנה, והוא הייתי ראוי לעונש.
Look, I know you're worried but maybe putting Caleb in the hospital and hurting your business was your punishment.
תראי, אני יודעת שאת דואגת, אבל אולי האישפוז של כיילב והפגיעה בעסקים שלך היה העונש שלך.
We were saying no to something that was very important to them, challenging their code of honor, and hurting them deeply in the process.
אמרנו לא למשהו שהיה מאוד חשוב להם, איתגרנו את קוד הכבוד שלהם, ופגענו בהם עמוקות בתהליך.
People that were hungry and hurting were signaling their distress, were signaling their need for help.
אנשים שהיו רעבים וכואבים סימנו את המצוקה שלהם, סימנו את הצורך שלהם בעזרה.
People are going to start lying to each other and hurting people and all that stuff that comes with survivor.
אנשים הולכים להתחיל לשקר אחד לשני, לפגוע באנשים, וכל הדברים שבאים יחד עם "הישרדות".
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 29. מדויק: 29. זמן שחלף: 125 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo