הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "any records" לעברית

חפש את any records ב: הגדרה מילון מילים נרדפות
כל רשומות
שום מסמכים
רשומות כלשהן
כל רישום
כל הרשומות
שום רישומים
תיעוד
לך רשומות
קיימות רשומות
We can't leave any records.
אנחנו לא יכולים להשאיר את כל רשומות.
And I need any records you have of the trial participants, specifically
ואני צריך כל רשומות שיש לך ממשתתפי הניסוי, במיוחד
We don't have any records on file.
מצטערת, אין לנו שום מסמכים בתיקיה.
Look, I'm afraid without any records, I can't help.
תראה, אני חושש שבלי שום מסמכים לא אוכל לעזור.
Do you have any records on Declan?
יש לך רשומות כלשהן על דקלן?
No records match the filter criteria you specified. You need to change your filter criteria if you want any records to be displayed.ContinueChange &Filter
לא קיימות רשומות התואמות לקריטריוני הסינון שציינת. עליך לשנות את קריטריוני הסינון אם ברצונך שיוצגו רשומות כלשהן.המשך&שנה סינון
I know that's not setting any records, but still.
אני יודע כי הוא לא הגדרת כל רשומות, אבל עדיין.
We don't have any records on file.
אין לנו כל רשומות על קובץ.
Well, whatever they had on Paracelsus, they didn't keep any records of it.
ובכן, מה שלא היה להם על פרצלסוס, הם לא שמרו כל רשומות שלו.
The procedure didn't return any records.
הפרוצדורה לא החזירה רשומות כלשהן.
Why aren't there any records?
למה אין שום מסמכים?
But I couldn't find any records.
אבל לא מצאתי שום מסמכים
Do you have any records from when I checkedin?
האם יש לך את כל רשומות מכאשר בדקתי ב?
Pass-through query with ReturnsRecords property set to True did not return any records.
שאילתת מעבר עם המאפיין ReturnsRecords מוגדר לערך True לא החזירה רשומות.
Cmdlet did not return any records in the log file. Check your time range or filters.
Cmdlet לא החזיר רשומות בקובץ יומן הרישום. בדוק את טווח הזמן או את המסננים.
I'm not trying to break any records.
אני לא עושה זאת כדי לשבור שיא.
She didn't even leave any records behind in Lyon.
היא אפילו לא השאירה מאחור אף רשומות בליון.
But I couldn't find any records.
אך לא הצלחתי למצוא שום רישומים.
Are there any records indicating he has a girlfriend?
האם יש רישומים כלשהם המעידים יש לי חברה?
They want to see any records that you have on Terry Crowley.
המחוז התקשר, הם רוצים את כל המידע שיש לך על טרי קראולי.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 88. מדויק: 88. זמן שחלף: 150 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo