הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "appear" לעברית

חפש את appear ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות

הצעות

Auto makes scroll bars appear only when the container's contents exceed its boundaries.
Auto גורם לפסי גלילה להופיע רק כשהתוכן חורג מגבולות המכל.
This action causes the assignments in the InDesign file to appear as missing until they are updated.
פעולה זו גורמת למשימות בקובץ InDesign להופיע כחסרות עד לעדכונן.
Gradients with multiple spot colors or complex patterns may appear as non-editable items in InDesign.
מעברי צבע עם צבעי ספוט מרובים או עם דוגמאות מורכבות עלולים להיראות כפריטים שאינם ניתנים לעריכה ב - InDesign.
The First Baseline of converted text may appear different than text created in InDesign.
'קו בסיס ראשון' של טקסט מומר עשוי להיראות שונה מטקסט שנוצר ב - InDesign.
A catch-all parameter can only appear as the last segment of the route URL.
פרמטר catch-all יכול להופיע רק כקטע האחרון של כתובת URL של נתב.
This feature enables Duet Enterprise logo to appear as the site logo.
תכונה זו מאפשרת לסמל של Duet Enterprise להופיע בתור סמל האתר.
'Option |1' statement can only appear once per file.
משפט 'Option |1' יכול להופיע פעם אחת בלבד בכל קובץ.
'Finally' can only appear once in a 'Try' statement.
Finally' יכול להופיע רק פעם אחת במשפט 'Try'.
Search results may take a long time to appear because Microsoft Exchange Search is unavailable. Results will not include matches in the e-mail body.
תוצאות החיפוש עשויות להופיע אחרי זמן רב, משום ש-Microsoft Exchange Search אינו זמין. התוצאות לא יכללו התאמות בגוף הודעת הדואר האלקטרוני.
This error can appear if you try to open a password-protected Word document and you do not provide the correct password.
שגיאה זו עשויה להופיע אם תנסה לפתוח מסמך Word המוגן באמצעות סיסמה ולא תספק את הסיסמה הנכונה.
How long should the Desktop Alert appear?
למשך כמה זמן על ההתראה בשולחן העבודה להופיע?
Adobe Systems Incorporated assumes no responsibility or liability for any errors or inaccuracies that may appear in the informational content contained in this guide.
Adobe Systems Incorporated אינה מקבלת על עצמה כל אחריות או מחויבות על שגיאות או אי דיוקים שעלולים להופיע בתוכן הנכלל במדריך זה.
When you click a Delete link on the results page, the delete page should appear.
בשעת לחיצה על קישור Delete בעמוד התוצאות, עמוד המחיקה אמור להופיע.
Icons can appear on text and graphics frames, the Assignments panel, and in the story bar (InCopy only).
סמלים יכולים להופיע במסגרות טקסט וגרפיקה, בחלונית 'משימות' ובסרגל הכתבה (InCopy בלבד).
This makes the highlights appear lighter and shadows appear darker.
הדבר גורם לאזורי האור להיראות בהירים יותר ולאזורי הצל להיראות כהים יותר.
Gradients only appear when imported from InDesign.
מעברי צבע מופיעים רק אם מייבאים אותם מ - InDesign.
You can also customize the number of additional buttons that appear on the toolbar of your Internet Explorer browser.
באפשרותך גם להתאים אישית את מספר הלחצנים הנוספים המופיעים בסרגל הכלים של דפדפן Internet Explorer.
Cannot move a data field button that does not appear in the PivotTable report.
אין אפשרות להזיז לחצן שדה נתונים שאינו מופיע בדוח PivotTable.
To add a new mobile device, synchronize the device with Microsoft Exchange and it will appear in the list below.
כדי להוסיף מכשיר נייד חדש, סנכרן את המכשיר עם Microsoft Exchange והוא יופיע ברשימה להלן.
The xpath does not appear to point to any GI node in the current context.
נראה שה - Xpath אינו מצביע על צומת GI כלשהו בהקשר הנוכחי.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 5838. מדויק: 5838. זמן שחלף: 75 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo