הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: apply for
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "apply" לעברית

הצעות

Restart Internet Explorer to apply the enhanced security settings.
הפעל מחדש את Internet Explorer כדי להחיל את הגדרות האבטחה המשופרת.
Click OK to apply your changes.
לחץ על אישור (OK) כדי להחיל את השינויים שביצעת.
Why not apply those principles to what we smell?
למה לא ליישם את אותם עקרונות לגבי מה שאנחנו מריחים?
Maybe you can apply it to that situation...
אולי תנסי ליישם את זה כדי לפתור את הבעיה...
To apply, please call 619-555-0127 immediately.
כדי להגיש בקשה, בבקשה תתקשרו למספר 619-555-0127 מיד"
The verb to apply to the document specified by the FileName property.
הפועל אותו יש להחיל על המסמך שצוין על-ידי המאפיין FileName.
WorkflowOperationBehavior cannot apply the dispatch behavior because the DispatchOperation instance is in an invalid state.
ל - WorkflowOperationBehavior אין אפשרות להחיל את אופן הפעולה של השיגור, מאחר שהמופע DispatchOperation נמצא במצב לא חוקי.
Microsoft Dynamics AX Client must be installed to apply the hotfix.
על לקוח של Microsoft Dynamics AX להיות מותקן כדי להחיל את התיקון החם.
Before Publisher can apply a trap you must first highlight some text.
לפני של - Publisher תהיה אפשרות להחיל השמנה, עליך להאיר תחילה טקסט.
You cannot apply the Calculations command to composite channels.
לא ניתן להחיל את הפקודה 'חישובים' על ערוצים ללא הפרדות צבע.
You cannot apply data validation to cells in a PivotTable report.
אין באפשרותך להחיל אימות נתונים על תאים בדוח PivotTable.
You can apply a set of steps from the History panel to any object in the Document window.
ניתן להחיל ערכת צעדים מתוך החלונית History על כל אובייקט בחלון המסמך.
Restart any open Office applications to apply the changes.
הפעל מחדש יישומי Office פתוחים כדי להחיל את השינויים.
Doesn't really apply anymore, but...
לא מתבצע לא ממש להחיל יותר, אבל...
If I apply myself to my drawings.
אם אני יכול להחיל את עצמי הציורים שלי.
Do one thing, apply this.
לעשות דבר אחד, ליישם את זה.
You can apply the Favorite option to multiple policies.
ניתן להחיל את האפשרות 'מועדף' על פריטי מדיניות רבים.
For a linked story, you can apply any colors or gradients defined by the linked InDesign layout.
לכתבה מקושרת, ניתן להחיל כל צבע או מעבר צבע שהוגדרו בפריסת InDesign המקושרת.
Why can't you just apply yourself?
למה אתה לא יכול פשוט להחיל את עצמך?
Voice Message Protection Failures is the total number of interpersonal voice messages for which an attempt to apply protection failed.
'Voice Message Protection Failures' הוא המספר הכולל של הודעות קוליות בין-אישיות שניסיון להחיל הגנה עליהן נכשל.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 3968. מדויק: 3968. זמן שחלף: 103 ms.

apply for 233

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo