הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "apply the law" לעברית

חפש את apply the law ב: הגדרה מילון מילים נרדפות
ליישם את החוק
וליישם את החוק
We have to restore the authority to judges and officials to interpret and apply the law.
אנחנו צריכים לחדש את סמכותם של שופטים ונציגי המערכת לפרש וליישם את החוק.
Because life is complex, and here is the hardest and biggest change: We have to restore the authority to judges and officials to interpret and apply the law.
כי החיים מורכבים. והשינוי הזה הוא הקשה והגדול ביותר. אנחנו צריכים לחדש את סמכותם של שופטים ונציגי המערכת לפרש וליישם את החוק.
To make law simple so that you feel free, the people in charge have to be free to use their judgment to interpret and apply the law in accord with reasonable social norms.
לעשות את החוק פשוט, כך שתוכלו להרגיש חופשיים, האנשים האחראיים צריכים להיות חופשיים לעשות שימוש בשיקול דעתם לפרש וליישם את החוק בהתאמה לנורמות חברתיות סבירות.
To be able to apply the law you should have procured a doctor's referral for observation within 48 hours.
להיות מסוגל לישם את החוק - אתה היית צריך בתוך 48 שעות להשיג הפניה של רופא להסתכלות
You represent the state and accordingly, apply the law as you see fit.
אתה מייצג את המדינה ולכן, עליך ליישם את החוק כפי שאתה מוצא לנכון.
I'm going to ask you to go back in there and reason with each other... and apply the law... and come back in here with a verdict.
אבקש מכם לחזור לשם, להתדיין ביניכם, להחליט מה אומר החוק, ולחזור לכאן עם פסק דין.

תוצאות נוספות

The law applies to human beings.
החוק חל על בני אדם, אותם החוקים לא חלים על מוטנטים.
the law applies to everyone in Haplin, right?
החוק תקף לגבי כולם בהאפלין, נכון?
PAULA: We have to remember that federal courts in diversity actions apply the substantive law of the state in which they...
צריך לזכור שבתי משפט פדרליים בתביעות של בעלי אזרחות שונה מיישמים את הדין המהותי
The law applies to me the same as anyone else, sir.
החוק חל עליי אותו הדבר כמו כל אחד אחר, אדוני.
Actually, the law applies to any aircraft in the special aircraft jurisdiction of the United States.
האמת היא שהחוק תקף לכל כלי טיס שנמצא בסמכות השיפוטית המיוחדת של ארה"ב.
Maybe I could eventually apply to law school.
אולי בסופו של דבר אוכל לנסות להתקבל לבי"ס למשפטים.
Now it is my duty to instruct you on the law that applies to this case.
כעת זו חובתי להנחות אתכם בשם החוק שמתייחס לתיק הזה.
The Danish laws apply to everyone.
של חברות בסקטור הציבורי חוקי דנמרק חלים על כולם?.
That section of the law - only applies if you can prove that my client - did it deliberately and with premeditation.
החלק הזה של החוק - מיושם, רק אם אתה יכול להוכיח שהלקוח שלי עשה זאת בכוונה, ותוך כוונה תחילה.
I'm also aware that we don't pick and choose where we want the law to apply.
אני גם מודע לכך שאנחנו לא בוחרים היכן ליישם את החוק.
Because you know that courts don't like to apply contract law to affairs of the heart.
כי אתה יודע שבתי-משפט לא אוהבים להחיל דיני חוזים על ענייני-הלב.
Professor Martin, how do these laws apply to the present matter?
פרופסור מרטין, כיצד חלים חוקים אלו על הנושא הנדון?
I don't even think international laws apply up here.
אני לא חושב שהחוק הבינלאומי חל פה בכלל.
This country's laws apply to all Danish companies.
חוקי המדינה הזאת חלים על כל החברות הדניות.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 8386. מדויק: 6. זמן שחלף: 159 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo