הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "arches" לעברית

קשתות
ביחד
פלטפוס
וקשתות מורמות
הקשתים
מקמרת
The archives stored here under these arches are Denmark's memory.
הארכיונים אגורים כאן תחת קשתות אלה זכרונה של דנמרק.
With the pointed arches and the ribbed vaults, maybe a flying buttress?
עם קשתות מחודדות ואת קמרונות מצולעים, אולי עף לחזק?
Who has not yet found the aortic arches?
מי עדיין לא מצא את קשתות העורקים?
These arches, I've seen them before.
קשתות אלה, ראיתי אותם בעבר.
The same thing - arches are very glamorous.
אותו דבר - קשתות הן מאוד זוהרות.
666 arches and would you like to know why they chose the number of the beast?
קשתות 666 והיית רוצה לדעת מדוע בחר את המספר של החיה?
Or two tented arches and a right slant loop, depending on what you know about classification.
או שתי קשתות אוהלים ושיפוע לולאה נכונה, תלוי מה אתה יודע על סיווג
The workshop and extension in dead Mason's house had arches.
לסדנה ולתוספת הבית בביתו של מייסון היו קשתות.
The way her spine gently arches to meet the top of her tailbone.
דרך השדרה שלה בעדינות קשתות כדי לענות על גבי עצם הזנב שלה.
I mean, there's no arches, no whorls, no loops.
אני מתכוון, אין קשתות, אין מערבולות ואין לולאות.
Rainbows are those arches of color that show up when it rains.
קשתות-בענן הם קשתות של צבע שמופיעות במשך סופת-גשמים.
Zygomatic arches indicate the victim was Caucasoid, while the length of the femur suggests he was approximately five feet ten inches tall.
קשתות הזיגומטית מצביעות הקורבן היה קווקזית, בעוד אורך של עצם הירך עולה הוא היה כ כמאה שבעים וחמישה סנטימטרים.
Arches with stained glass - even more glamorous.
קשתות עם ויטראז' - אפילו יותר זוהרות.
Those arches are untried.
אלו קשתות שמעולם לא נוסו
No arches, loops or whorls.
אין קשתות, לולאות או דורות
High doorways with arches in them.
כניסות גבוהות עם קשתות.
The brushstrokes are loose in arches.
משיחות המכחול רופפות קשתות.
They've got the golden arches.
להם יש קשתות זהב.
Something here, through the arches to your left.
יש משהו כאן, ליד הקשתות משמאלך.
Sam, I love the bougainvillea arches.
סאם אני מתה על קשתות הבוגונוויליה.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 137. מדויק: 137. זמן שחלף: 112 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo