הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "architecture" לעברית

חפש את architecture ב: הגדרה מילים נרדפות
ארכיטקטורה
אדריכלות
מבנה
ארכיטקטורת הארכיטקטורה לארכיטקטורה לאדריכלות
באדריכלות
שארכיטקטורה
בארכיטקטורת
לארכיטקטורת
מאדריכלות

הצעות

It is designed with the same innovative EqualLogic virtualized architecture and the full software feature set as previous generations.
הוא מושתת על אותה ארכיטקטורה וירטואלית חדשנית של EqualLogic ועל אותה מערכת תכונות מלאה של התוכנה כמו הדורות הקודמים.
With architecture and management strategies grounded in open standards, Dell enables a modular approach to infrastructure scaling.
בעזרת ארכיטקטורה ואסטרטגיות ניהול המבוססות על תקנים פתוחים, Dell מאפשרת גישה מודולרית למדרוג התשתית.
Open-source architecture is the way to go.
אדריכלות בקוד פתוח היא הדרך אליה אנו הולכים.
He finds it very special as architecture.
הוא מוצא את זה מאוד מיוחד כמו אדריכלות.
Your nervous system is fully engaging with the game architecture.
זה אומר שמערכת העצבים שלך מתקשרת באופן מלא עם מבנה המשחק.
Create a solution architecture that defines how the job will be delivered
יצירת מבנה פתרון המגדיר כיצד תבוצע העבודה
InternalsVisibleTo can't have a version, culture, or processor architecture.
InternalsVisibleTo לא יכול לכלול גירסה, תרבות או ארכיטקטורה של מעבד.
Dell DX Object Storage Platform is designed to access, store and distribute fixed digital content using an elegant, self-managing and cost-effective peer-scaling architecture.
פלטפורמת אחסון האובייקטים DX של Dell מתוכננת לאפשר גישה, אחסון והפצה של תוכן דיגיטלי קבוע באמצעות ארכיטקטורה אלגנטית, בניהול עצמי וחסכונית עם יכולת התאמת מדרגיות לפי עמיתים.
Exceptionally scalable architecture that helps assure future-proof workstation resources.
ארכיטקטורה מדרגית במיוחד המסייעת להבטיח משאבי תחנת עבודה עם מוכנות לעתיד.
Non-blocking architecture supports line-rate, low-latency switching and routing
ארכיטקטורה ללא חסימה תומכת במיתוג וניתוב קצב קו עם זמן השהיה קצר
You know nothing of architecture but a few names.
את לא יודעת כלום על ארכיטקטורה אלא רק כמה שמות.
Literature, architecture, archaeology, mythology...
ספרות, אדריכלות, ארכיאולוגיה, מיתולוגיה, דתות ו...
Michelle Kaufman has pioneered new ways of thinking about environmental architecture.
מישל קאופמן היתה חלוצה בדרכי חשיבה חדשות על ארכיטקטורה סביבתית.
So they hire us to visualize their power and money by making monumental architecture.
אז הם שוכרים את שירותינו כדי להמחיש את כוחם וממונם על ידי יצירת אדריכלות מונומנטלית.
Through this architecture by subtraction, these yaodongs are built literally inside of the soil.
באמצעות ארכיטקטורה זו של הפחתה, יאדונגס אלה בנויים ממש בתוך האדמה.
If you put it next to contemporary architecture, it feels totally natural to me.
אם שמים אותה ליד אדריכלות מודרנית, היא מרגישה טבעית בשבילי.
"Pay as you grow" architecture
ארכיטקטורה מסוג "שלם בהתאם לצמיחה"
It provides a simple, scalable, non-disruptive architecture that automatically load balances workloads across all available resources.
היא מספקת ארכיטקטורה פשוטה, מדרגית וללא הפרעה שמאזנת עומסי עבודה באופן אוטומטי בין כל המשאבים הזמינים.
Operational Recovery Subject Matter Experts - Provide technical expertise on backup software, architecture, and strategic planning components.
מומחים בנושא השחזור התפעולי - מספקים מומחיות טכנית בנוגע לגיבוי תוכנות, ארכיטקטורה, ורכיבי תכנון אסטרטגיים.
Virtualized scale out architecture ideal for server virtualization and storage consolidation
ארכיטקטורה מדרגית שעברה וירטואליזציה המתאימה במיוחד לווירטואליזציה של שרתים ולאיחוד האחסון
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 967. מדויק: 967. זמן שחלף: 239 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo