הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "arithmetic" לעברית

חשבון
אריתמטיקה
מתמטיקה
אריתמטית
החישובים
בחשבונות
החשבון
אריתמטיות
אריתמטי
אריתמטיים
לחשבון
במתמטיקה
חישוב
חשבונה
Reading, writing, arithmetic and geography with the globe.
קריאה, כתיבה, חשבון וגיאוגרפיה בעזרת גלובוס!.
If war were arithmetic, the mathematicians would rule the world.
אם המלחמה היו חשבון, המתמטיקאים היה לשלוט בעולם.
The mathematics curriculum that we have is based on a foundation of arithmetic and algebra.
התוכנית ללימודי מתמטיקה שיש לנו מבוססת על בסיס של אריתמטיקה ואלגברה.
Its well-being is a matter of arithmetic, not sentiment.
רווחתה היא עניין של אריתמטיקה, לא של סנטימנט.
You know I outsource arithmetic to Harlan.
אתה יודע שאני מיקור חוץ חשבון להרלן.
No more reading, writing, arithmetic.
לא עוד קריאה, כתיבה, חשבון.
Left brain has language, arithmetic, rationality.
למוח השמאלי יש שפה, אריתמטיקה, רציונליות
However, there's a basic arithmetic problem here.
אבל, יש כאן בעיית חשבון פשוטה.
You think you've got problems with arithmetic?
אתה חושב יש לך בעיות עם חשבון?
Why can't I go to arithmetic?
למה אני לא יכולה ללכת לשיעור חשבון?
For nine could thwart this evil trick With just some quick arithmetic
תשע יוכל לסכל את התכסיס" .השפל הזה בעזרת חשבון מהיר
You command the two least profitable ships on the island as a function of basic arithmetic.
אתה לפקד על שתי ספינות רווחיות לפחות על האי כ פונקציה של חשבון בסיסי.
I am not tutored in warfare, but basic arithmetic favors the side with the greater numbers.
אני לא מלומדת בלוחמה אך אריתמטיקה בסיסית מעדיפה את הצד בעל המספרים הגדולים יותר.
As I say, I'm sure it is just an arithmetic issue.
כפי שאמרתי, אני בטוח שזאת רק בעיה של חשבון פשוט.
At its heart, the mathematics that's involved in darts is basically arithmetic.
בלב התוכנית, המתמטיקה כי הוא מעורב חצים הוא בעצם חשבון.
But actually, there's a little bit more to it than just arithmetic.
אבל בעצם, יש קצת יותר מאשר רק אריתמטיקה.
Sort of, you know, I don't do arithmetic anymore.
מיין של, אתה יודע, אני לא עושה חשבון יותר.
It's a school where you do learn reading - one of my favorites - writing - I was bad at it - arithmetic.
זה בית ספר שבו אתה כן לומד לקרוא - אחד המועדפים עלי - לכתוב - אני הייתי גרוע בזה - חשבון.
Reading, writing, arithmetic! Too much homework makes me sick.
קריאה, כתיבה, חשבון יותר מידיי שיעורי בית עושים לי בחילה יותר מידיי שיעורי בית!
Now, assuming you're capable of basic arithmetic, you'll know that there are six places available yet more than six of you.
עכשיו, בהנחה שאתה מסוגל של חשבון בסיסי, אתה יודע שיש שישה מקומות זמין עדיין יותר משישה שלך.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 155. מדויק: 155. זמן שחלף: 105 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo