הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "arousal" לעברית

חפש את arousal ב: הגדרה מילים נרדפות
עוררות
גירוי
התעוררות
ההתעוררות המינית
העוררות
הגירוי
לגירוי
בגירוי
להתעוררות
I can't share a room with someone in a constant state of arousal.
אני לא יכולה לחלוק חדר עם מישהו שנמצא במצב עוררות תמידית.
My point was that arousal is a function of the parasympathetic nervous system.
מה שניסיתי להגיד היה עוררות היא תפקוד של מערכת העצבים הפאראסימפתית.
The act of stabbing, slicing flesh for arousal.
אקט הדקירה, הפילוח של בשר לשם גירוי.
So, smells elicit emotions rather than arousal, leaving us... nowhere.
אז הריחות מעוררים רגשות במקום גירוי, ואנחנו לא מתקדמים לשום מקום.
And send me into fits of grateful arousal.
ותשלח אותי להתקף של התעוררות אסירת תודה.
You having issues with arousal?
יש לך בעיות התעוררות?
We want high arousal. We feel excited then.
אנחנו רוצים עוררות גבוהה. אנחנו מרגישים מרוגשים אז.
If someone is truly terrified, their emotions are so raw that they easily slip into a state of arousal.
אם מישהי באמת מבועתת, הרגשות שלה חשופים כל כך שהיא יכולה בקלות להחליק לתוך מצב של גירוי.
He didn't want to kill him, but he was already in a state of arousal, and he couldn't let Zack ruin his plans with Kristin.
הוא לא רצה להרוג אותו, אבל הוא כבר היה במצב של עוררות, והוא לא יכול לתת לזאק להרוס את התוכניות שלו עם קריסטין.
So, arousal is the area where most people learn from, because that's where they're pushed beyond their comfort zone and to enter that - going back to flow - then they develop higher skills.
אז, עוררות זה האזור שבו רוב האנשים לומדים ממנו, משום ששם הם נדחפים על מעבר לתחום הנוחות שלהם וזה להיכנס - לחזור לזרימה - אז הם מפתחים מיומנויות משופרות
Of course, pitch often goes along with pace to indicate arousal, but you can do it just with pitch.
כמובן, גובה הצליל הולך לרוב עם הקצב בכדי לרמז על גירוי, אך ניתן לעשות זאת עם גובה הצליל לבדו.
Dopamine plays a number of important functions in the brain, including in attention, arousal, reward, and disorders of the dopamine system have been linked to a number of mental disorders including drug abuse, Parkinson's disease, and ADHD.
דופמין ממלא מספר תפקידים חשובים במוח, לרבות קשב, עוררות, תגמול, והפרעות של מערכת הדופמין נקשרו למספר הפרעות נפשיות כולל התמכרות לסמים, מחלת פרקינסון, ו-ADHD.
Arousal is still good because you are over-challenged there.
עוררות עדין טובה כי אתה מאותגר ביותר שם
We want high arousal.
אנחנו רוצים עוררות גבוהה.
But none inducing arousal.
אבל לא נגרמה התעוררות.
No arousal or...?
שום גירוי או...?
This indicates partial sleep arousal.
זה מצביע על התעוררות חלקית.
Arousal, plateau,
התעוררות, התקשחות,
Well, one of the ways that we can start is to try to come up with some general characteristics or properties of emotion-like states such as arousal, and see if we can identify any fly behaviors that might exhibit some of those properties.
ובכן, אחת הדרכים שבהן נוכל להתחיל היא לנסות לחשוב על כמה מאפיינים כלליים או תכונות של מצבים דמויי-רגש כגון עוררות, ולראות אם אנחנו יכולים לזהות כל התנהגות זבובית שמציגה כמה מתכונות אלה.
My assistant will do a sensual dance for your arousal.
עוזרי יבצע ריקוד חושני עבור עוררתך.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 68. מדויק: 68. זמן שחלף: 82 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo