הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "arrangement" לעברית

הסדר
סידור
הסכם
סידורים
מערך
סידורי
ההסדר הסידור ההסכם להסדר להסכם
מההסדר
בסידור
מהסידור
לסידור
בהסדר
הסידורים

הצעות

So it's an acquisition where MoMA makes an arrangement with an airline and keeps the Boeing 747 flying.
כך שזוהי רכישה שבה ה - MoMA עושה הסדר עם חברת התעופה ומשאיר את הבואינג 747 טס.
Perhaps there is an arrangement that can be made after all.
אולי יש הסדר שנוכל לעשות, אחרי הכול.
This beard thing is strictly a business arrangement.
עניין החבר המדומה הזה, הוא לגמרי סידור עבודה.
One or more cells in this workbook contain a conditional formatting icon set arrangement that is not supported in earlier versions of Excel.
תא אחד או יותר בחוברת עבודה זו מכיל סידור ערכת סמלים עם עיצוב מותנה שאינו נתמך בגירסאות קודמות של Excel.
I had an arrangement with Melinda.
היה לי הסכם עם מלינדה - .אליוט, אל -
I made a distressingly similar arrangement with my first wife.
עשיתי הסכם דומה עם אשתי הראשונה.
I can't get in whatever arrangement the chief has.
ואני לא יכול להיכנס באמצע, של איזשהו סידור שיש לצ'יף.
Art is an intentional arrangement of things,
אמנות היא סידור מכוון, של הדברים
A long-winded description of a very simple business arrangement.
תיאור ארכני של הסדר עסקי פשוט.
You promised me that you would keep our arrangement strictly between us.
אתה הבטחת לי שהיית לשמור על הסדר אך ורק בינינו.
Katie made a special arrangement with the hospice.
קייטי עשתה הסדר מיוחד עם ההוספיס.
This isn't the arrangement we made, Carrie.
זה לא הסדר עשינו, קארי.
I have no idea what his arrangement is.
אין לי מושג מה הסדר שלו הוא.
I'm deciding against the petition and confirming the existing custody arrangement.
אני מחליטה נגד העתירה ומאשרת את הסדר המשמורת הנוכחי.
Well, I guess that does sound like the perfect arrangement.
ובכן, אני מניח שזה נשמע כמו סידור מושלם.
What do you think about this arrangement?
מה אתה חושב על הסדר זה?
I have an arrangement with the Abbess of Rufford.
יש לי הסדר עם הנזירה הראשית של רופורד.
I'm just surprised because I thought that we had an arrangement.
אני רק מופתע משום חשבתי שיש לנו הסדר.
An arrangement which is not unheard of.
הסדר וזה לא בלתי מתקבל על דעת.
Maybe come to some kind of arrangement.
אולי להגיע לסוג כלשהו של הסדר.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1750. מדויק: 1750. זמן שחלף: 349 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo