הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "assemble" לעברית

חפש את assemble ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
להרכיב
להתאסף
לאסוף
כנס
האספו
אסוף
תרכיב
תאסוף
מרכיבים
התאספו
נרכיב
להתכנס
הרכבת
מרכיב
There's detailed information on how to assemble a nuclear weapon from parts.
יש מידע מפורט איך להרכיב נשק גרעיני מחלקים.
So first up, we assemble an army...
אז קודם למעלה, אנחנו להרכיב צבא...
Quadrant A must assemble, including those engaged in games.
רביע א' חייב להתאסף, כולל את אלו המשתתפים במשחקים.
Engineering Cadets, assemble on C Level.
'חניכי הנדסה, להתאסף במפלס ג
Dimitri, would you assemble the men, please?
דימיטרי, אתה מוכן לאסוף את החבר"ה, בבקשה?
Then let me assemble my men.
אז תן לי לאסוף את אנשיי.
You have 24 hours to assemble your defense.
יש לך 24 שעות להרכיב את ההגנה שלך.
It might be beneficial to assemble my original team,
זה יכול להיות מועיל להרכיב, את הצוות המקורי שלי
These are the best team of obstetricians one could hope to assemble.
אלה הם הקבוצה הכי הטובים של רופאים מיילדים אחד יכול לקוות להרכיב.
We could still assemble an army when we get back to fight back
אנחנו עדיין יכולים להרכיב צבא כשנחזור להילחם חזרה
All available personnel please assemble in the old hallway.
כל העובדים הפנויים מתבקשים להתאסף במסדרון הישן.
You're helping us assemble a weapon that can kill a siren.
את עוזרת לנו להרכיב נשק שיכול להרוג סירנה.
Major Kawalski was assigned to assemble the team to go through the Stargate.
מייג'ור קוולסקי מונה להרכיב צוות שיעבור דרך הסטארגייט.
Only to assemble peacefully and practice our religion.
רק להתאסף בשקט, ולנהוג לפי אמונתנו הדתית.
I've had my communications director assemble a Montauk dossier.
אני כבר היה מנהל התקשורת שלי להרכיב תיק מונטאוק.
Salvadorians were looking for girls to assemble a large shipment of grenades.
הסלוואדורים מחפשים בנות, כדי להרכיב משלוח גדול של רימונים.
It says a ten-year-old can assemble this thing.
כתוב שילד בן ארבע יכול להרכיב את זה.
You will assemble at the 17th Legion garrison at first light.
תוכלו להרכיב על חיל המצב הלגיון ה -17 עם אור ראשון.
But afterwards, I expect you back in Washington and ready to assemble your team.
אבל אחר-כך אני מצפה שתהיה בוושינגטון מוכן להרכיב את הצוות שלך?
You just have to assemble it yourself.
ליצן המובילים אתה פשוט צריך להרכיב אותו.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 715. מדויק: 715. זמן שחלף: 80 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo