הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "assess" לעברית

ראה גם: assess the situation
חפש את assess ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
להעריך
לאמוד
להערכת
הערכת
נעריך
מעריך
מעריכה
תעריך
אומדים
תאמוד

הצעות

At the Showcase you can personally assess the simplicity and multiple benefits of Dell Virtualization Solutions.
בתערוכה, תוכל להעריך באופן אישי את הפשטות והיתרונות הרבים של פתרונות הווירטואליזציה של Dell.
We conduct random checks to assess security.
אנו עורכים בדיקות אקראיות כדי להעריך את האבטחה.
Floridians are just beginning to assess the damage.
תושבי פלורידה מתחילים לאמוד את הנזק.
As discussed, you're here to assess the new addition to the solarium.
כמו שדיברנו אתה כאן לאמוד את התוספת החדשה למרפסת
Using cameras and sonar to assess the state of the river,
בעזרת מצלמות וסונאר להערכת, מצבו של הנהר
You got to assess her nipple type.
כן, צריך להעריך את סוג הפטמות שלה.
I need to assess the family for the court.
אני רק צריכה להעריך את הדינמיקה במשפחה בשביל בית המשפט.
Services: Dell offers a comprehensive suite of services designed to help you assess, design and implement an Oracle Database solution, efficiently and cost-effectively.
שירותים: Dell מספקת חבילת שירותים מקיפה המיועדת לסייע לך להעריך, לתכנן וליישם פתרון מסד נתונים של Oracle בצורה יעילה וחסכונית.
Dell can collaboratively help you plan, assess and implement data management projects and provide the training and knowledge handoff to help ensure your storage system effectiveness.
Dell יכולה לסייע לך בשיתוף פעולה אתך לתכנן, להעריך ולהטמיע פרויקטים של ניהול נתונים ולספק הדרכה וחילופי מידע כדי להבטיח שמערכת האחסון שלך תהיה יעילה.
Select Verify to automatically assess the watermark's durability after it is embedded.
בחרו 'אימות' כדי להעריך אוטומטית את עמידות סימן המים לאחר הטמעתו.
Dozens of researchers began to assess if this was actually true.
עשרות חוקרים התחילו להעריך אם זה היה למעשה נכון.
We have to be able to assess the greenhouse gases on other planets.
אנחנו צריכים להיות מסוגלים להעריך את גזי החממה על פלנטות אחרות.
Remove most of the quantitative metrics to assess performance.
הסירו את רוב המדדים הכמותיים כדי להעריך ביצועים.
I was sent here to assess the economic potential of Solaris.
נשלחתי להעריך את הפוטנציאל הכלכלי של סולריס.
I have a meeting with Taylor later, to assess our options.
יש לי פגישה עם טיילור מאוחר יותר, כדי להעריך את האפשרויות שלנו.
That way management can assess who's valuable...
וכך ההנהלה תוכל להעריך מי בעל ערך
We're here to assess the after-effects.
אנו כאן כדי להעריך את תוצאות הלוואי.
We'll radio you after we assess.
נסמן את הרדיו אליך לאחר שנתנו להעריך.
I don't know how to assess that.
אני לא יודעת להעריך את זה.
It was to assess his case and present evidence.
זה היה להעריך את עניינו וראיות נוכחיות.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 554. מדויק: 554. זמן שחלף: 162 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo