הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "assets" לעברית

ראה גם: the assets panel
חפש את assets ב: הגדרה מילים נרדפות
רכוש
נכסי משאבים נכס
סוכנים
הנכסים נכסיה מהנכסים הרכוש לנכסים
מנכסי
הנכס
נכסיך
המשאבים
בנכסי

הצעות

30
Default Geographic Information System layer identifier for assets in this asset group.
מזהה שכבת ברירת מחדל ב - Geographic Information System עבור רכוש בקבוצת רכוש זו.
Grouping used when revaluing fixed assets.
קיבוץ המשמש בעת שערוך של של רכוש קבוע.
Provides libraries, content types, and web parts for storing, managing, and viewing rich media assets, like images, sound clips, and videos.
אפשרות המספקת ספריות, סוגי תוכן ורכיבי Web Part לצורכי אחסון, ניהול והצגה של נכסי מדיה עשירה, כגון תמונות, קטעי צליל וסרטי וידאו.
A site to manage and create knowledge assets within an organization.
אתר המיועד לניהול ויצירה של נכסי ידע בתוך ארגון.
These files are important Spry assets that work in conjunction with the page.
קבצים אלה הם משאבים חשובים של Spry הפועלים במשולב עם העמוד.
Drag and drop assets from Bridge into layouts easily and efficiently.
גרור ושחרר משאבים מ - Bridge לתוך פריסות בקלות וביעילות.
You cannot call this method with a non-fixed assets transaction.
אין באפשרותך לקרוא לפעולת שירות זו באמצעות עסקה שאינה של רכוש קבוע.
Copy assets from the Asset panel to another site
העתקת משאבים מהחלונית Asset לאתר אינטרנט אחר
Consider capitalization threshold amount when creating fixed assets
שקול סכום סף היוון בעת יצירת רכוש קבוע
Print a list of fixed assets and their additions
הדפס רשימה של פריטי רכוש קבוע והתוספות שלהם
List of information regarding tax statistics for fixed assets
רשימה של מידע לגבי סטטיסטיקת מס עבור רכוש קבוע
Create or update consumption factors for fixed assets.
צור או עדכן פקטורים של צריכה עבור רכוש קבוע.
Delete the contents in one or more budget models for fixed assets.
מחק את התוכן במודל תקציב אחד או יותר עבור רכוש קבוע.
Print documentation of fixed assets on loan.
הדפס תיעוד של רכוש קבוע בהלוואה.
Total cost of low value assets added to the pool this year
העלות הכוללת של רכוש בעל ערך נמוך שהתווסף למאגר בשנה זו
Total termination value amount of assets this year
סכום ערך הסיום הכולל של רכוש בשנה זו
List movements of the fixed assets in a specified period.
פרט תנועות של רכוש קבוע בתקופה שצוינה.
Report on fixed assets and their balances for various transaction types
דוח על רכוש קבוע והיתרה שלו עבור סוגי עסקאות שונים
Report on fixed assets that have been acquired for a range of dates
דוח על רכוש קבוע שנרכש עבור טווח של תאריכים
Use this approval with the appropriate template to create approval workflows for fixed assets budget journals
השתמש באישור זה עם התבנית המתאימה כדי ליצור זרימות עבודה של אישורים עבור יומני תקציב רכוש קבוע
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1846. מדויק: 1846. זמן שחלף: 290 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo