הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "at the helm" לעברית

ליד ההגה
בהגה
על ההגה
בהיגוי
מאחורי ההגה
על ההגאים
בהנהגתך
Downton will be a very different place without you at the helm.
דאונטון תהיה מקום שונה לחלוטין בלעדיך ליד ההגה.
At that moment, I was remembering being at the helm of the Stargazer.
באותו רגע, נזכרתי להיות ליד ההגה של הצופה-בכוכבים.
It can only survive bad weather, storms and lulls if it has a good man at the helm.
היא יכולה לשרוד מזג אוויר גרוע, סופות והפוגות, אם יש לה איש טוב בהגה.
There's no need for the Trust to blow it up when Dr. Weir's at the helm.
לא צריך את הקרן בשביל לפוצץ את העיר כשדוקטור וויר אוחזת בהגה!
Get on there with the missing link at the helm?
להיכנס לשם כשהקוף הזה על ההגה?
What you've made, Chet, is a well-oiled machine that needs someone strong at the helm.
מה שיצרת זו מכונה משומנת היטב שצריכה מישהו חזק על ההגה.
What magnificent battles we could have at the helm of this ship.
מה קרבות מרהיבים שיכולנו להיות ליד ההגה של הספינה הזאת.
With you at the helm, there's much more chance of a smooth crossing.
איתך ליד ההגה, יש הרבה יותר סיכוי למעבר חלק.
I'm at the helm, you can't take over.
אני ליד ההגה, אתה לא יכול לקחת פיקוד.
I'm glad you're at the helm for three weeks.
אני מרוצה שאתה תהיה ליד ההגה לשלושה שבועות.
When I'm at the helm, the world's my realm
כשאני עומד ליד ההגה כל העולם הוא ממלכתי
And the newest merger has an old, respected name at the helm.
ויש לו את המיזוג החדש שם ישן, מכובד ליד ההגה.
With Evan at the helm now, I can afford to step back, knowing that things will run smoothly.
עכשיו כשאוון יהיה ליד ההגה, אוכל להרשות לעצמי להתרחק בידיעה שהכל ינוהל באופן חלק.
Nothing more than the desperation of a dying thing, but that shot hit us right at the helm.
לא יותר מאשר את הייאוש של דבר למות, אבל בעיטתו פגעה לנו זכות ליד ההגה.
The man at the helm of this institute, Dr. Thorndike, points the finger at the county.
הגבר ליד ההגה של זה מכון, ד"ר תורנדייק מפנה אצבע במחוז
I was alone at the helm, he came on deck, we chatted, I went to get him a drink.
הייתי לבד ליד ההגה, הוא עלה לסיפון, פטפטנו חמש דקות הוא ביקש משקה והלכתי להביא לו.
Our business will still run, but not with you and I at the helm, at least not for the foreseeable future.
העסק שלנו ימשיך לפעול, אבל לא איתך ואני ליד ההגה, לפחות לא בעתיד הנראה לעין.
You really are a professor, and you really are at the helm of an organization which is steeped in blood.
אתה באמת פרופסור, ואתה באמת ליד ההגה של ארגון שקוע דם.
I need Durocher at the helm.
אני צריך את דורושר על ההגה
Board them at the helm.
לעלות עליהן ליד ההגה.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 108. מדויק: 108. זמן שחלף: 119 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo