הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "attach" לעברית

חפש את attach ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
לצרף
לחבר
לקשור
לקשר
להצמיד
מייחס
צרף
תחבר
מחברים
נחבר
תצמיד
מצמיד
מצרף
נצמיד
יצמידו
יצמיד
Click here to attach a file or another Outlook item to this item.
לחץ כאן כדי לצרף לפריט זה קובץ או פריט Outlook אחר.
You can easily attach JavaScript (client-side) behaviors to page elements by using the Behaviors tab of the Tag inspector.
ניתן לצרף בקלות התנהגויות JavaScript (בצד הלקוח) לרכיבי עמוד, עם הכרטיסייה Behaviors של מפקח התגים.
Participants also love to attach memories to places.
משתתפים גם אוהבים לחבר זכרונות למקומות.
I need to attach this ring to your finger.
אני צריך לחבר את הטבעת הזו על האצבע שלך.
Sometimes ghosts can attach themselves to things that have a deeper meaning to them.
לפעמים רוחות יכולות לקשור את עצמן לחפצים שיש להם משמעות גדולה בשבילם.
We can attach Carlson to Phillips' murder.
עבודה נהדרת אנחנו יכולים לקשור את קרלסון.
Cannot attach a proxy to a marshal-by-reference object in its native application domain.
אין אפשרות לצרף proxy לאובייקט מסודר-לפי-הפניה בתחום היישום המקורי שלו.
Outlook Web Access was unable to attach one or more of the documents you selected. Please refresh the view and try again.
ל-Outlook Web Access לא הייתה אפשרות לצרף אחד מהמסמכים שבחרת או יותר. רענן את התצוגה ונסה שוב.
Allow the user to attach only the following file types:
אפשר למשתמש לצרף את סוגי הקבצים הבאים בלבד:
Click here to attach a picture or file
לחץ כאן כדי לצרף תמונה או קובץ
To attach a Master Page, first open a Web site.
כדי לצרף דף ראשי, פתח תחילה אתר אינטרנט.
No certificates were found to attach to your identity.
לא נמצאו אישורים שניתן לצרף לזהות שלך.
The policy has changed and now requires an enterprise certificate to attach to your identity.
המדיניות השתנתה וכעת דורשת לצרף אישור ארגוני לזהות שלך.
Use null links to attach behaviors to objects or text on a page.
השתמש בקישורים ריקים כדי לצרף התנהגויות לאובייקטים או לטקסט בעמוד.
Cannot attach entities that are already being tracked.
אין אפשרות לצרף ישויות הנמצאות כבר במעקב.
For example, you can attach scanned images or files to a form.
לדוגמה, ניתן לצרף לטופס תמונות סרוקות או קבצים.
We weren't able to attach your content.
לא יכולנו לצרף את התוכן שלך.
Cannot attach an entity that already exists.
לא ניתן לצרף ישות שכבר קיימת.
We can theoretically attach the synth lung to her pulmonary artery.
אנחנו תיאורטית יכול לצרף הריאה סינטיסייזר בעורק הראשי של אותה ריאתי.
'We're trying to attach a magnetic grapple.
"אנחנו מנסים לצרף להתחבט מגנטי.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 717. מדויק: 717. זמן שחלף: 120 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo