הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "authorization" לעברית

ראה גם: without authorization
חפש את authorization ב: הגדרה מילים נרדפות
אישור
הרשאה
אימות
הסמכה
הרשאת
מתן הרשאות
האישור ההרשאה
לאישור
אישורך
אישורי
סמכות

הצעות

He'll give you whatever authorization you need.
תגיד לפיטר קווין, הוא ייתן לך כל אישור שתצטרך.
No one may enter without proper authorization.
אף אחד אינו רשאי להיכנס לשם ללא אישור מתאים.
Error during NTLM authentication - could not generate an authorization token.
שגיאה בעת אימות NTLM - לא היתה אפשרות לייצר Token של הרשאה.
To add authorization levels to the list, click Define.
להוספת רמות הרשאה לרשימה, לחץ על Define.
This has been authorized already. Check credit card authorization history for more details.
פריט זה כבר אומת. לקבלת פרטים נוספים, עיין בהיסטוריית אימות כרטיסי אשראי.
A list of all the credit card authorization transactions
רשימה של כל העסקאות של אימות כרטיס אשראי
To do so, you can protect the member pages with a Member authorization level and only grant newly registered users Guest privileges.
לשם כך, תוכל להגן על עמודים המיועדים לחברים בלבד באמצעות רמת הרשאה Member, ולהעניק למשתמשים חדשים שנרשמים זכויות Guest בלבד.
Do you have authorization to access that panel?
הסוכנת סימונס, יש לך אישור לגשת ללוח הזה?
Your authorization is required to complete this link.
נדרש אישור שלך להשלמת קישור זה.
Yes, if there is an authorization error for this sales order
כן, אם קיימת שגיאת אימות עבור הזמנת מכירה זו.
Client authorization is not setup on this computer.
אימות לקוח אינו מוגדר במחשב זה.
The types of authorization events that are recorded in the audit log.
הסוגים של אירועי הרשאה שנרשמים ביומן הביקורת.
Partner validates Remote Data Deletion authorization (password)
השותף מאמת את אישור מחיקת הנתונים מרחוק (סיסמה)
FTD Certification denotes authorization to request replacement parts.
הסמכת FTD מהווה אישור לבקש חלקי חילוף.
The authenticate method in the ServiceAuthenticationManager returned null. If you do not want to return any authorization policies in the collection then return an empty ReadOnlyCollection instead.
פעולת השירות של האימות ב - ServiceAuthenticationManager החזירה Null. אם אין ברצונך להחזיר מדיניות הרשאה כלשהי באוסף, החזר ReadOnlyCollection ריק במקום זאת.
Couldn't change authorization for key.
לא ניתן לשנות את אימות המפתח.
You have authorization to cross into syria.
יש לך אישור לחצות לתוך סוריה.
I don't have authorization to spend that much.
אין לי הרשאה לבזבז כזה סכום של כסף.
Classified authorization - hotel oscar 1-3-delta.
אישור מסווג - מלון אוסקר 1-3- דלתא.
It's cool, we've got authorization.
זה מגניב, יש לנו אישור.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 746. מדויק: 746. זמן שחלף: 129 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo