הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "available" לעברית

ראה גם: all available units
חפש את available ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

No connection available. Use Connect-SPOService before running this CmdLet.
אין חיבור זמין. השתמש ב - Connect-SPOService לפני הפעלת CmdLet זה.
This allows Microsoft Dynamics CRM for Outlook to be available both when offline or online.
כך מתאפשר ל - Microsoft Dynamics CRM for Outlook להיות זמין הן במצב לא מקוון והן במצב מקוון.
Some charts in this workbook have formatting that won't show because it's not available in this version of Excel.
תרשימים מסוימים בחוברת עבודה זו כוללים עיצוב שלא יוצג מאחר שהוא אינו זמין בגירסה זו של Excel.
This property is not available when PagesPerLayout is 0.
מאפיין זה אינו זמין כאשר PagesPerLayout מוגדר כ - 0.
Publisher cannot insert this picture into the appropriate graphic converter is not available.
ל - Publisher אין אפשרות להוסיף תמונה זו לפרסום. הממיר הגרפי המתאים אינו זמין.
HttpContext is not available. This class can only be used in the context of an ASP.NET request.
HttpContext אינו זמין. ניתן להשתמש במחלקה זו בהקשר של בקשת ASP.NET בלבד.
Cannot access MessageQueue network. Please make sure that the message queuing service is available in your system.
אין אפשרות לגשת לרשת MessageQueue. נא ודא ששירות קביעת תור ההודעות זמין במערכת שלך.
Indicates that the legend is docked inside the chart area. This property is only available when DockToChartArea is set.
ציון שהמקרא מעוגן בתוך אזור התרשים. מאפיין זה זמין רק כאשר DockToChartArea מוגדר.
This value is not available unless Excel is running.
ערך זה אינו זמין אלא אם Excel פועל.
The patch package is not permitted by system policy. This error code is available with Windows Installer versions 2.0.
מדיניות המערכת אינה מאפשרת שימוש בחבילת התיקון. קוד שגיאה זה זמין ב - Windows Installer גירסאות 2.0.
A Communicator update is available. Click here to install now.
עדכון של Communicator זמין. לחץ כאן כדי להתקין כעת.
No ProgID is available for this object.
לא קיים ProgID זמין עבור אובייקט זה.
Requested PaperSize is not available on the currently selected printer.
המאפיין הרצוי PaperSize אינו זמין במדפסת הנבחרת הנוכחית.
The Word Fax Wizard is no longer available.
אשף הפקסים של Word אינו זמין יותר.
This schema determines what is available in CSS IntelliSense.
סכימה זו קובעת מה זמין ב - CSS IntelliSense.
Your request has been saved and will be sent when a connection to Exchange is available.
הבקשה שלך נשמרה, והיא תישלח כאשר חיבור ל - Exchange יהיה זמין.
The Microsoft Exchange Directory Service is currently not available. Try reading this message later.
שירות מדריך הכתובות של Microsoft Exchange אינו זמין כעת. נסה לקרוא הודעה זו מאוחר יותר.
(! idspnOneNote) cannot open the file because the specified location is not available.
ל - (! idspnOneNote) אין אפשרות לפתוח את הקובץ מאחר שהמיקום שצוין אינו זמין.
There is not enough memory available on Microsoft Exchange to perform the operation. Contact your system administrator.
אין די זיכרון זמין ב - Microsoft Exchange לביצוע הפעולה. פנה אל מנהל המערכת.
The administrator has taken this farm offline. Project Web Access is not available at this time.
המנהל העביר חווה זו למצב לא מקוון. Project Web Access אינו זמין כעת.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 9020. מדויק: 9020. זמן שחלף: 404 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo