הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "away for good" לעברית

לתמיד
משם לטוב
הלאה לטוב
And what if confronting her pushes her away for good?
ומה עם העימות איתה ירחיק אותה לתמיד?
This time we could put him away for good.
הפעם היינו יכולים לכלוא אותו לתמיד.
I'd say those three are going away for good this time.
הייתי אומר שהשלושה האלה הולכים לתמיד הפעם.
Enough to shut them down and put Donna Kane away for good?
מספיק כדי לסגור אותם ולשים דונה קיין לתמיד?
I came to you to put him away for good.
באתי אליך כדי לכלוא אותו לתמיד.
We expose whatever Maxwell Lord is up to and we put him away for good.
אנחנו נגלה מה מקסוול לורד מתכנן ונעצור אותו לתמיד.
Do me a great deal of good, when I put her away for good into Holloway prison.
זה מאוד יועיל לי כאשר אני אכניס אותה לתמיד לכלא הולוויי.
But if I find out you did this thing, I'm going to put you away for good.
אבל אם יוודע לי שעשית את זה אני אשלח אותך לתמיד.
And between this little box and the wires left in you, Mr. Ryan, you can throw those away for good.
ובין הקופסה הקטנה הזאת לבין החוטים שנשארו בך, מר ראיין, אתה תוכל לזרוק את אלו לתמיד.
We'll work on Barnes, get him to sign off on a warrant and put Strange away for good.
נעבוד על בארנס, לקבל לו לחתום על צו ולשים מוזר לתמיד.
We're not safe, and we won't be until we put these demons away for good.
אנחנו לא בטוחים, ואנחנו גם לא נהיה עד שנרחיק את השדים האלו לתמיד!
Well, I know we've all been working tirelessly for months to prosecute Felipe Lobos, and now we finally have the star witness we need to lock him away for good.
כולנו עובדים ללא הפסקה כבר חודשים כדי להרשיע את פליפה לובוס ועכשיו יש לנו עד מפתח כדי לכלוא אותו לתמיד.
Is Daddy going away for good?
אבא הולך לתמיד?
I've got to get away for good.
אני חייבת לעזוב לתמיד.
Fifty. You make it 50 and I'll go away for good this time.
50,אם תיתן לי 50.אסתלק הפעם לתמיד.
And while we might trust our governments right now, right here in 2011, any right we give away will be given away for good.
בעוד אנחנו יכולים לסמוך על הממשלות שלנו כרגע, כאן, ב - 2011, כל וויתור על כל זכות שלנו יהיה לתמיד.
They could put me away for good!
הם יכולים לכלוא אותי לכל חיי.
So now Edwards is planning to put him away for good.
אז עכשיו אדוארדס מתכנן להכניס אותו לכלא...
That way I could put you away for good.
כה יכולתי, לשים אתה הלאה לטוב.
The Crystal of Neahtid was locked away for good reason.
הגביש של ניהטיד היה נעול מסיבה טובה.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 78. מדויק: 78. זמן שחלף: 122 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo