הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "be absorbed" לעברית

חפש את be absorbed ב: הטיות מילים נרדפות
להיספג
להיקלט
להספג
ייקלט
ייספג
And the trilsettum can be absorbed enough for its effects to become permanent.
והטרילסטום יכול להיספג מספיק כדי שההשפעות יהיו קבועות.
Light emitted from the sun can be absorbed by atmospheric particles and warm the particles.
אור שנפלט מהשמש יכול להיספג על ידי חלקיקים אטמוספריים ולחמם את החלקיקים.
The antidote needs to be absorbed directly into the skin.
הנוגדן צריך להיקלט ישירות לתוך העור.
Takes at least 20 minutes for drugs to be absorbed from the stomach.
לוקח לפחות 20 דקות עבור להיקלט תרופות מהקיבה.
Even kinetic energy can be absorbed.
אפילו אנרגיה קינטית יכולה להספג.
The recoil is not to be shunned, it's to be absorbed.
הרתע הוא לא להיות מנודה, זה להיקלט.
To be fair, it takes a while to be absorbed into...
אם להיות הוגן, לוקח לזה קצת זמן להיספג.
We're arguing how it takes time for alcohol to be absorbed into a person's body.
אנחנו דנים על כמה זמן לוקח לאלכוהול להיספג בתוך גוף האדם.
The basic... Energy cannot be created or destroyed, but can change in form or be absorbed.
אנרגיה לא יכולה להיווצר או להיהרס, אבל יכולה לשנות צורה או להיספג.
The slower the pen, the longer the contact with the paper, the more time for ink to be absorbed into the paper which creates an irregular or wrinkly edge.
לאט את העט, כבר במגע עם הנייר, יותר זמן לדיו כדי להיספג לנייר, אשר יוצר לא סדיר או מקומט קצה.
Even kinetic energy can be absorbed.
אנרגיה הקינטית אפילו יכול להיספג.
Poison that can be absorbed by touch.
רעל יכול להיקלט על ידי מגע
It has to be absorbed directly into the bloodstream.
זה חייב להיספג ישירות למחזור-הדם.
They can be absorbed by skin contact, ingested, and inhaled.
הם יכולים להיספג דרך העור, בבליעה ובנשימה.
A foton can't escape without interacting over and over and over again, getting absorbed by atoms and readmitted and it can be absorbed and readmitted milions of times.
פוטון לא יכול להימלט מבלי לפעול, באופן אינטראקטיבי שוב ושוב להיספג על ידי אטומים ושוב להשתחרר והוא יכול להיספג ולהשתחרר מיליוני פעמים.
The tribe members will be absorbed by the two remaining tribes.
חברי השבט ייקלטו בשני השבטים הנותרים.
Your parishioners will be absorbed into nearby congregations.
הקהילה שלך תהיה נספגה קהילות סמוכות.
Four teams will be absorbed into the NBA next year.
ארבע קבוצות ייקלטו בנ ב א בעונה הבאה.
It could be absorbed into the dust particles on the floor.
אולי זה נספג בחלקיקי-האבק על הרצפה.
Into the Brainiac Collective You will be absorbed
"לתוך קולקטיב ברייניאק אתה תיספג.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 47. מדויק: 47. זמן שחלף: 76 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo