הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "be burned" לעברית

להישרף
להשרף
להיכוות
המוקד
לשרוף
תישרף
יישרף
יישרפו
ישרפו
ישרף
שיועלה
ייצרב
יהיה שרפה
להיות נשרף
Would you rather drown or be burned alive?
היית מעדיפה לטבוע או להישרף חיה?
Perhaps I'm about to be burned at Tribal Council.
אולי אני עומדת להישרף במועצת השבט.
Therefore, I sentence you to be burned alive!
על כן, אני גוזר עליך להשרף בעודך בחיים!
He wanted to be burned, but they froze him?
אז הוא רצה להשרף, אבל הם הקפיאו אותו?
Because everyone wants to be burned at the stake.
כי הרי כולם רוצים להישרף באמצעות היתד...
This body should be burned beyond all recognition, but it wasn't because he was still alive.
הגופה הזו אמורה להישרף, מעבר לכל ההכרה אבל זה לא בגלל שהוא היה עדיין בחיים.
And everything that was supposed to be burned got mixed together.
הרשימות מבולגנות, וכל מה שהיה אמור להישרף התערבב ביחד.
I swear to be burned, chained, beaten, or die by the sword.
אני נשבע להישרף, להאזק בשלשלאות, לספוג מכות, או למות בידי חרב
I know 400 years ago you could be burned for a thing like that, but not today.
אני יודע לפני 400 שנים אתה יכול להישרף עבור דבר כזה, אבל לא היום.
Being in a skyscraper, you could go to the past and be in the middle of hostilities or be burned at the stake.
להיות בגורד שחקים, אתה יכול ללכת ל העבר ולהיות באמצע הלחימה או להישרף על המוקד.
It used to be burned onto the ground of a witch's land to try and scare them, let them know they'd been marked.
זה היה נהוג להישרף על אדמה של מכשף, כדי לנסות להפחיד אותו, להודיע לו שהוא סומן.
Mr. Wonka, they won't really be burned in the furnace, will they?
מר וונקה, הם לא באמת להישרף בכבשן, לא כן?
Like the one I kicked the dog into or the one I'm going to be burned on the surface of for eternity?
כמו זו שבעטתי לתוכה את הכלב או זו שאני הולך להישרף בה על פני השטח לנצח?
When a body grows cold and stiff like wood, it has to be burned like wood.
כאשר הגוף נהיה, נוקשה וקר כמו עץ הוא חייב להישרף כמו עץ.
"you shall not be burned, and the flame shall not consume you."
"לא להישרף, והלהבה לא לצרוך אותך"
To be burned, to be bound, to be beaten, and to be killed by the sword.
להישרף, להיקשר, להיות מוכה, למות בחרב.
You want to be burned at the stake?
את רוצה להישרף על המוקד?
You'll both be burned at the stake!
אתה יהיה גם להישרף על המוקד
This country should be burned to the ground!
יש לשרוף את הארץ הזאת לקרקע!
All documents in the hospital must be burned.
כל המסמכים, בבית החולים חייבים לבער.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 157. מדויק: 157. זמן שחלף: 165 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo