הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "be committed" לעברית

חפש את be committed ב: הטיות מילים נרדפות
להתבצע
להיכלא
להיות מחויב
להתחייב
אפשרות לבצע
להיות מחויבים
להיות מחויבת
להיות מחוייב
יתבצע
The brief confirms murder can only be committed when one human kills another.
התקציר מאשר שרצח יכול להתבצע רק כאשר אדם הורג אדם אחר.
I will not allow a murder to be committed in my presence.
אני לא אתן למעשה הרצח להתבצע בנוכחותי.
You know, I should be committed.
אני צריך להיכלא -
I should be committed.
אני צריך להיכלא -
She's too young to be committed to somebody right now.
היא צעירה מדי להיות מחויב למישהו עכשיו.
Look, I clearly need to be committed right away.
תראה, אני בבירור צריך להיות מחויב מייד.
You must not be committed to your recovery.
אתה לא חייב להיות מחויב להחלמה שלך.
Billy, for Christ's sake, you must be committed, right?
בילי, אתה חייב להיות מחויב, נכון.
Her diorama's focused on how the crime's going to be committed.
בגלל הבחורה דיורמה שלה של ממוקד על איך הפשע הולך להיות מחויב.
Unless I'm convinced a crime is about to be committed or you are a danger to yourself.
אלא אם כן אני משוכנע שפשע הולך להתבצע או שאת מהווה סכנה לעצמך.
Hoss and his colleagues would overcome all obstacles and create buildings like this, where murder could be committed on a massive scale.
הס ושותפיו יתגברו על כל המכשולים, ויבנו מבנים כמו זה היכן שרצח יכול להתבצע בקנה מידה מסיבי.
And I want to be committed to her, but I can't tell her.
יש בחורה, ואני רוצה להיות מחויב אליה, אבל לא יכול לספר לה.
I need you to be committed to the mission, whatever the mission!
אני זקוק לך כדי להיות מחויב למשימה, מה המשימה!
A police officer has the right to stop you if, and that's the important word here, if he has reasonable grounds to believe a crime is going to be committed.
לשוטר יש זכות לעצור אותך אם, וזה החלק החשוב כאן, אם יש לו יסוד סביר להאמין שפשע עומד להתבצע.
I look at them, and the only thought which comes to me is a feeling of their isolation and of the impunity with which crime may be committed there.
אני מביט בהם, והמחשבה הבודדה העולה בראשי היא התחושה בדבר מקומם המבודד וחסינות מעונש על דבר-פשע העלול להתבצע כאן.
WorkingSet can't be committed if no save operation is done.
אין אפשרות לבצע WorkingSet אם לא נעשית פעולת שמירה כלשהי.
The App lifecycle job could not be committed.
אין אפשרות לבצע את משימת מחזור החיים של היישום.
So we have 12 billion reasons to be committed.
כך שיש לנו 12 מיליארד סיבות להיות מחויבים.
Not everybody's required to be committed for life.
לא מצפים מכולם להתחייב לכל החיים.
Man should be committed for taking this job.
הוא צריך להיות מחוייב לקחת את העבודה הזאת.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 81. מדויק: 81. זמן שחלף: 130 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo