הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "be drawn" לעברית

חפש את be drawn ב: הטיות מילים נרדפות
להימשך
להיגרר
להישאב
תימשך
יש לצייר
יימשכו
יהיה נמשך
יצוירו
ויבתרו
להיות מצוייר
ויקרעו
המנדרין
יימשך
היינו נמשכים
יצוייר
You continue to be drawn to strong, complex women.
אתה ממשיך להימשך לנשים חזקות ו מורכבות.
They could be drawn and quartered before nightfall.
זה יכול להימשך ולהתחלק לרבעים לפני רדת החשיכה.
You must not be drawn into Pasiphae's world.
עליך לא להיגרר לעולם של פסיפאה.
Some people struggle not to be drawn into the darkness.
יש אנשים שנאבקים שלא להיגרר אל תוך החשכה.
The entire region could be drawn into the conflict - and destabilized.
כל האזור עלול להישאב אל תוך העימות, והיציבות תתערער.
My government refuses to be drawn into your civil war.
ממשלתי מסרבת להיגרר למלחמת האזרחים שלך.
Why must they always be drawn to me?
למה הם תמיד חייבים להימשך אליי?
I simply refuse to be drawn into your peculiar fantasy life.
אני פשוט מסרב להיגרר לתוך חיי הפנטזיה המוזרים שלך.
But I told you even in death there is life to be drawn.
אבל אמרתי לך אפילו במוות יש החיים להימשך.
You can't help but be drawn to it.
אתה לא יכול שלא להימשך לזה.
Why else would she be drawn to the darkness?
אחרת, למה היא להיגרר לחשכה?
It's not wrong to be drawn to the power, is it, preacher?
זה לא דבר רע להימשך לכוח נכון, כומר?
Gets or sets a flag which defines if SmartLabels are allowed to be drawn outside of the plotting area.
מקבל או מגדיר דגל שמגדיר אם מותר לצייר רכיב SmartLabels מחוץ לאזור ההתוויה.
Occurs in OwnerDraw mode when the ToolTip needs to be drawn.
מתרחש במצב OwnerDraw כאשר נדרש לצייר את ה - ToolTip.
Fires when chart element background must be drawn. This event is fired for elements such as ChartPicture, ChartArea, and Legend.
מופעל כאשר יש לצייר את הרקע של רכיב התרשים. אירוע זה מופעל עבור רכיבים כגון ChartPicture, ChartArea ו - Legend.
The marked transaction cannot be drawn as a promissory note.
אין אפשרות לערוך את העסקה המסומנת כשטר חוב.
Promissory notes can be drawn only when settling invoices
ניתן לערוך שטרות חוב רק בעת ייחוס חשבוניות
Please specify if the designer border will be drawn.
נא ציין אם גבול המעצב יצוייר.
Please specify if a drop shadow will be drawn around designer.
נא ציין אם צל שחרור מסביב למעצב יצוייר.
Indicate that legend rows should be drawn with interlaced background color.
ציין כי יש לציין את שורות המקרא עם צבע רקע משולב.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 206. מדויק: 206. זמן שחלף: 161 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo