הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "be exposed" לעברית

חפש את be exposed ב: הטיות מילים נרדפות
להיחשף
להחשף
יהיה חשוף
ייחשף
תיחשף
ייחשפו
Think then of the peril should your children be exposed to their heresy.
תחשוב אז על הסכנה צריכים הילדים שלך להיחשף כפירתם.
Your group deserves to be exposed as the rubber stamp that it is.
מגיע לארגון שלך להיחשף כחותמת הגומי שהוא באמת.
I mean, those people should be exposed... but you published their personal information.
כלומר, האנשים האלה צריכים להחשף אבל פרסמתם את הפרטים האישיים שלהם.
This will minimize any risks you may be exposed to.
זה יצמצם את הסיכון שאתם עלולים להחשף אליו.
Whatever you do, that material cannot be exposed...
מה שתעשה רק אל תפתח את זה אסור שהחומר יהיה חשוף.
All I care about is that the President'll be exposed.
מה שמעניין אותי הוא שהנשיא יהיה חשוף.
The people behind this program are dangerous and must be exposed.
האנשים שמאחורי, תכנית זו מסוכנים וחייבים להיחשף.
The world does not need to be exposed to my voice.
העולם לא צריך להיחשף לקול שלי.
The next six weeks, we cannot be exposed.
בששת השבועות הקרובים אנחנו לא יכולים להיחשף.
How could you let our children be exposed to this impostor?
איך נתת לילדים שלנו להיחשף למתחזה הזה?
The doctor says your eyes can't be exposed to any light.
הרופא אמר שאסור לעיניים שלך להיחשף לשום אור.
Five hours is a long time to be exposed to these temperatures.
5 שעות זה הרבה זמן בשביל להיחשף לטמפרטורות האלה.
If the meet happens at the launch party, the source could be exposed.
אם הפגישה מתרחשת, במסיבת ההשקה המקור עלול להיחשף.
You allowed me to be exposed to radiation so that you could carry out your plan!
נתתם לי להיחשף לקרינה כדי שתוכלו לבצע את התוכנית שלכם!
At this hospital, you'll be exposed to a buffet of technology that touches every sub-speciality.
בבית החולים הזה, תוכלו להיחשף מזנון של טכנולוגיה נוגעת בכל-מומחיות משנה.
No, we don'tthink he should be exposed to all those crazy people.
לא, איננו חושבים שהוא צריך להיחשף לאנשים מטורפים.
Between now and the general election, The next six weeks, we cannot be exposed.
מעכשיו ועד הבחירות הכלליות, בששת השבועות הקרובים אנחנו לא יכולים להיחשף.
Your unorthodox methods might be exposed, and your career would be ruined.
השיטות הבלתי מקובלות שלך, עלולות להיחשף והקריירה שלך תיהרס.
American agents all over the world will be exposed if we don't find him and make that list disappear.
סוכנים האמריקאים בכל רחבי העולם יהיה חשוף אם אנחנו לא מוצאים אותו ולעשות רשימה שתיעלם.
Studies show it's unhealthy for a fetus to be exposed to a stressful environment.
מחקרים מוכיחים שלא בריא לעובר להיחשף לסביבה מלחיצה.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 249. מדויק: 249. זמן שחלף: 131 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo