הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "be in" לעברית

חפש את be in ב: הטיות מילים נרדפות

הצעות

443
353
279
243
227
The announcement client must be in the 'Created' state to set this property.
לקוח ההכרזה חייב להיות במצב Created כדי להגדיר מאפיין זה.
Microsoft Exchange 5.5 Directory database determined to be in an inconsistent state.
נקבע שמסד נתוני הספריה של Microsoft Exchange 5.5 נמצא במצב לא עקבי.
The image must be in a format that InDesign can import.
התמונה חייבת להיות בתבנית ש - InDesign יכול לייבא.
Before you can import data from a Microsoft Word file, the data must be in a table.
כדי שתוכל לייבא נתונים מקובץ Microsoft Word, הנתונים צריכים להיות בטבלה.
Indicates how wide each column should be in a multicolumn ListBox.
ציון רוחבה של כל עמודה ב - ListBox מרובה עמודות.
The elements of the AdjustmentRule array must be in chronological order and must not overlap.
הרכיבים של מערך AdjustmentRule חייבים להיות מסודרים בסדר כרונולוגי ואינם יכולים לחפוף.
The Week parameter must be in the range 1 through 5.
הפרמטר Week חייב להיות בטווח שבין 1 ל - 5.
Must be in context of LoadModule callback to perform requested operation.
חייב להיות בהקשר של קריאה חזרה ל - LoadModule כדי לבצע את הפעולה המבוקשת.
The domain controller chosen with the/ChooseDC switch must be in the same domain as the local server.
בקר התחום שנבחר עם המתג/ChooseDC חייב להיות באותו תחום כמו השרת המקומי.
All enumerated type values must be in lowercase in XHTML.
כל ערכי הסוגים המפורטים חייבים להופיע באותיות קטנות ב - XHTML.
Note: If someone else helped you set up your PC, the BitLocker keys you're looking for might be in their account.
הערה: אם מישהו אחר עזר לך להגדיר את המחשב שלך, ייתכן שמפתחות BitLocker שאתה מחפש נמצאים בחשבון שלו.
Parameter could not be in readonly mode.
לא היתה אפשרות להגדיר את הפרמטר למצב קריאה בלבד.
(The text can be in another open InDesign document.)
(הטקסט יכול להופיע במסמך פתוח אחר של InDesign)
The source selection and the destination selection can be in the same image or in two different Photoshop images.
בחירת המקור ובחירת היעד יכולות להיות באותה תמונה או בשתי תמונות שונות של Photoshop.
An extender can't be in a different UpdatePanel than the control it extends.
מרחיב אינו יכול להיות ב - UpdatePanel שונה מזה של הפקד שאותו הוא מרחיב.
Pie/Doughnut chart type - When 'CollectedThreshold' custom attribute is set in percentage the value should be in range from 0 to 100.
סוג תרשים עוגה/טבעת - כאשר התכונה המותאמת אישית 'CollectedThreshold' מוגדרת באחוזים, הערך צריך להיות בטווח שבין 0 ל - 100.
The pointer passed in as a String must not be in the bottom 64K of the process's address space.
המצביע שהועבר כ - String אינו יכול להיות ב - 64K התחתונים של שטח כתובת התהליך.
But yours would be in English.
אבל שלך יהיה באנגלית - האחות קאריס,.
He shouldn't be in prison.
הוא לא צריך להיות בכלא אין ספק בלבי.
You should still be in the hospital.
בלי לפגוע, אדווין, אבל אתה לא צריך להיות בחדר.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 19072. מדויק: 19072. זמן שחלף: 966 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo