הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "be maintained" לעברית

חפש את be maintained ב: הטיות מילים נרדפות
להישמר
להשמר
לתחזק
יישמר
תישמר
With psychiatric patients, the circadian cycles must be maintained.
בחולים פסיכיאטריים סדר היום חייב להישמר.
We think that's the maximum a wormhole can be maintained.
אנחנו חושבים שזה המקסימום שחור תולעת יכול להישמר.
Her top speed can only be maintained for just a few seconds.
מהירות השיא שלה יכולה להשמר רק למספר שניות.
The integrity of the game must be maintained... for the people, to keep their heroes alive.
ההגינות של המשחק חייבת להשמר בשביל האנשים, לשמר על הגיבורים חיים.
The technology you're using needs to be maintained.
את הטכנולוגיה שאתה משתמש בה צריך לתחזק.
The house needs to be maintained.
יש לתחזק את הבית
In the event of a breach, the integrity of operations must be maintained.
במקרה של פריצה" שלמות חדר המבצעים" חייבת להישמר.
Dr. Floyd, have you any idea how much longer this cover story... will have to be maintained?
ד"ר פלוייד, יש לך מושג עוד כמה זמן על סיפור הכיסוי להשמר?
I suppose it will be maintained as long as is deemed necessary by the Council.
אני מניח שעליו להשמר כל עוד נראה נחוץ על ידי המועצה.
Usually, it's for patients with gunshots or stab wounds so the metabolism can be maintained at the point of death until their injuries can be repaired.
בדרך כלל, זה לחולים עם יריות או פצעי דקירה כך חילוף החומרים יכולים להישמר בנקודת המוות עד ניתן לתיקון מפצעיהם.
And now, as long as I'm in your head, as long as I'm the sculptor of your dreams, that balance can be maintained.
ועכשיו כול עוד אני בראשך, כול עוד אני המעצב של חלומותיך, האיזון יוכל להישמר.
There is a balance that has to be maintained.
ישנו איזון שצריך להישמר.
It couldn't be maintained, of course.
זה לא יכול להישמר, כמובן
Peace can only be maintained...
יכול להישמר שלום בלבד...
And it has to be maintained.
וזה חייב להישמר.
That balance has to be maintained.
האיזון הזה צריך להישמר.
There is a continual balance that must be maintained in the jungle.
יש איזון מתמשך, שחייב להישמר בג'ונגל מותו של יצור אחד.
There is a balance to be maintained between dominance and patronage.
יש איזון להישמר בין הדומיננטי וחסות.
The flow that they maintain keeps us safe from ourselves, from our own dross, our cast-offs, and that flow must be maintained always no matter what.
הם מקנים לנו מעין בטחון יומי מחודש; הזרימה שהם מקיימים תמשיך לשמור עלינו מפני עצמנו, מפני הסיגים שלנו, הפסולת שלנו, והזרימה הזו חייבת להישמר תמיד ויהי מה.
Application could not be maintained. Try again later.
לא היתה אפשרות לתחזק את היישום. נסה שוב מאוחר יותר.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 79. מדויק: 79. זמן שחלף: 123 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo