הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "be missing" לעברית

ראה גם: be missing something
חפש את be missing ב: הטיות מילים נרדפות
לפספס
להיעדר
להעדר
להיות חסר
שחסר
להיות חסרים
יחסר
יהיה חסר
תפסיד
מפספסים
תפספס
נעדר
יחסרו
מפספס
יתגעגעו

הצעות

Looks like I'm going to be missing my own victory party.
נראה שאני הולכת לפספס את מסיבת הניצחון של עצמי.
You have to lead an interesting life to be missing.
אתה צריך לנהל חיים מעניינים כדי להיעדר.
We cannot be missing from our children's lives.
איננו יכולים להיעדר מחייהם של ילדינו.
Look, he can't be missing school again.
הוא לא יכול להעדר שוב מביה"ס.
How can someone be missing in two hours?
איך מישהו יכול להיעדר תוך שעתיים?
Project cannot access table. If you continue saving this project, some data may be missing or corrupted.
ל - Project אין אפשרות לגשת לטבלה. אם תמשיך לטעון פרוייקט זה, ייתכן שנתונים מסוימים יהיו חסרים או פגומים.
The certificate chain couldn't be built. You may be missing required intermediate more information, see Microsoft Knowledge Base article KB 927465: .
לא ניתן לבנות את שרשרת האישורים. ייתכן שחסרים לך אישורי ביניים נדרשים. לקבלת מידע נוסף, עיין במאמר Microsoft Knowledge Base מספר KB 927465: .
Response Message for a single id conversion in the ConvertId web method. Note that the AlternateId element will be missing in the case of an error.
הודעת תגובה עבור המרת מזהה יחידה בפעולת שירות האינטרנט ConvertId. שים לב כי הרכיב AlternateId יהיה חסר במקרה של שגיאה.
How can I be missing someone who never existed?
איך אני יכול להתגעגע למישהו אם הוא מעולם לא התקיים?
Can these people even be missing?
האם האנשים האלה בכלל יכולים להיות נעדרים?
How could she be missing all weekend?
איך יכול להיות שהיא נעדרה כל סוף השבוע?
Warn me when I send a message that may be missing an attachment
הזהר אותי כשאני שולח הודעה שייתכן שחסר בה קובץ מצורף
DNS 'Host' record appears to be missing
נראה שהרשומה 'מחשב מארח' של DNS חסרה
My boat can't be missing if I know where it is
הסירה שלי לא יכולה להיעלם אם אני יודע איפה היא
In other words, Dr. Lawrence appears to be missing.
במילים אחרות נראה שד"ר לורנס נעדר.
I wouldn't know what I'd be missing.
לא הייתי יודע מה שאני יהיה חסר.
Some people seem to be missing it.
כמה אנשים כנראה הוא זה נעדר.
I think we may be missing the point.
אני חושב שאנחנו מפספסים את העיקר.
I really won't be missing that much.
אני באמת לא יהיה חסר כל כך הרבה.
Looks like you might be missing your girlfriend's concert.
נראה כאילו אתה עלול להיות חסר קונצרט של החברה שלך.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 387. מדויק: 387. זמן שחלף: 141 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo