הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "be picked" לעברית

ראה גם: be picked up
חפש את be picked ב: הטיות מילים נרדפות
להילקח
להאסף
להיות נטל
שירימו
לאסוף
שיאספו
להיות הרים
להיבחר
יאספו
יהיה הרים
ניתן לבחור
ייאסף
שיקטפו
ייבחר
יעוטו

הצעות

76
Fruits and nuts were ready to be picked in some times and not in others.
פירות ואגוזים היו מוכנים להאסף בזמנים מסויימים ולא באחרים.
To unpick the line must be picked.
כדי לבטל בחירה, יש לבחור את השורה.
When will a new voucher number automatically be picked?
מתי ייבחר באופן אוטומטי מספר שובר חדש?
Should materials for an operation be picked when reported as finished
האם יש לאסוף חומרים עבור פעולה כאשר מדווח כגמור
Warehouse the item is to be picked from.
המחסן שממנו יש לאסוף את הפריט.
Like you say, someone had to be picked.
כמו שאמרת, מישהו היה חייב להיבחר.
I was so happy to be picked for jury duty.
הייתי כ"כ שמח להיבחר לחבר המושבעים.
He abandoned his followers to be picked off one by one.
הוא נטש את חסידיו להיות נטלו מאחד לאחד.
Jasmine can only be picked before dawn.
את היסמין אפשר לקטוף רק לפני השחר.
The number sequence has been changed for this journal since it was first created. Voucher numbers cannot be picked.
רצף המספרים שונה עבור יומן זה מאז שהוא נוצר לראשונה. אין אפשרות לאסוף מספרי שוברים.
Too shallow and the larvae could be picked off by birds.
רדוד מדי והזחלים ייחשפו לסכנת היטרפות בידי ציפורים.
No lock is perfect and any lock can be picked.
אין אף מנעול מושלם וכל מנעול יכול להתלש.
Playing like that, he'll be picked in the first round.
משחק כזה, הוא יהיה הרים בסיבוב הראשון.
leaving a mess of animals and acts like bones to be picked over.
ומשאירים את החיות כאילו שהיו עצמות שצריך לאסוף.
For order pick: End output order when the output order cannot be picked.
לאיסוף הזמנה: סיים הזמנת פלט כאשר אין אפשרות לאסוף את הזמנת הפלט.
Voucher cannot be created because new voucher number cannot be picked in the number sequence.
אין אפשרות ליצור שובר מפני שלא ניתן לבחור מספר שובר חדש מרצף המספרים.
once surfaced you will be picked off.
ברגע שתעלה, הם יגלו אותך.
If you help me out of here, I know a meadow where... the blueberries are begging to be picked.
את תעזרי לי לצאת מפה אני מכיר איזה מרעה שבו האוכמניות מתחננות שיקטפו אותן
They herd smaller fish to the surface, where they can be picked off one by one.
הם מכנסים דגים קטנים אל פני השטח היכן שהם יכולים להילקט אחד אחד.
Many a pocket will be picked before the sun goes down.
ארנקים רבים יגנבו עד רדת החשכה.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 56. מדויק: 56. זמן שחלף: 122 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo