הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "be sent" לעברית

חפש את be sent ב: הטיות מילים נרדפות
להישלח
להשלח
יהיה לשלוח
יישלח תישלח אפשרות לשלוח ישלח ניתן לשלוח
יש לשלוח
תשלח
לשליחה
אשלח

הצעות

Death Notes are objects so they can't be sent by cyberspace.
מחברת המוות הם חפצים כל כך שהם לא יכולים להישלח על ידי הקיברנטי.
That could be sent by anybody.
זה יכול להישלח על ידי אף אחד.
Prisoners of war are to be sent to a safe area.
כשבויי מלחמה, אנחנו אמורים להשלח לאזור בטוח!
This Outlook item must be saved before it can be sent to OneNote.
יש לשמור פריט Outlook זה לפני שניתן יהיה לשלוח אותו ל - OneNote.
When logging is turned on, SharePoint Newsfeed will log diagnostic data that can be sent to your support team.
כאשר רישום מופעל, SharePoint Newsfeed רושם נתוני אבחון שניתן יהיה לשלוח אותם לצוות התמיכה.
An error occurred with a prior row sent to the SqlPipe. SendResultsEnd must be called before anything else con be sent.
אירעה שגיאה עם שורה קודמת שנשלחה אל SqlPipe. יש לקרוא ל - SendResultsEnd לפני שניתן יהיה לשלוח כל פריט אחר.
Controls what status the shipment must be in before it can be sent
קביעת המצב שעל המשלוח להיות בו לפני שניתן יהיה לשלוח אותו
You need to choose a recipient before this message can be sent.
עליך לבחור נמען לפני שניתן יהיה לשלוח הודעה זו.
This letter was never meant to be sent.
המכתב הזה לא היה אמור להישלח אף פעם.
Looks like someone needs to be sent to my room.
נראה שמישהו צריך להישלח לחדר שלי.
My funds must be sent by 6 o'clock.
הכספים מוכרחים להישלח עד 6 בערב.
Even letters don't want to be sent here.
אפילו מכתבים לא רוצים להישלח לכאן.
Website addresses will not be sent to Microsoft unless you choose to check them.
כתובות של אתרי אינטרנט לא יישלחו אל Microsoft, אלא אם תחליט לבדוק אותן.
Your request has been saved and will be sent when a connection to Exchange is available.
הבקשה שלך נשמרה, והיא תישלח כאשר חיבור ל - Exchange יהיה זמין.
Because a modal dialog box is open in Outlook, this item cannot be sent.
אין אפשרות לשלוח את הפריט מפני שתיבת דו-שיח מודאלית פתוחה ב - Outlook.
This page is blank and will not be sent to OneNote.
עמוד זה ריק ולא יישלח אל OneNote.
This Outlook item has restricted permissions and cannot be sent to OneNote.
לפריט Outlook זה יש הרשאות מוגבלות ואין אפשרות לשלוח אותו אל OneNote.
An Outlook item of this type cannot be sent to OneNote.
אין אפשרות לשלוח פריט Outlook מסוג זה אל OneNote.
Checking for Microsoft Dynamics CRM e-mail activities to be sent
בודק אם קיימות פעילויות דואר אלקטרוני של Microsoft Dynamics CRM שיש לשלוח
All pictures will be sent in JPEG format and resized to fit within a window of ^0 x ^1 pixels.
כל התמונות יישלחו בתבנית JPEG וגודלן יותאם לחלון בגודל ^0 x ^1 פיקסלים.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 822. מדויק: 822. זמן שחלף: 127 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo