הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "be swallowing my pride" לעברית

I'd really be swallowing my pride.
I'd really be swallowing my pride.
אז עכשיו אני בטוח שאתה תעוף מהקמפוס.

תוצאות נוספות

I can get the money, but it'll mean swallowing my pride and working for... my dad!
גם אם זה ידרוש להזניח את גאוותי ולעבוד עבור אבא שלי.
Sit here and let us starve, swallowing bits of my pride until it chokes me?
אשב כאן ואניח לנו לרעוב, אבלע חתיכות מכבודי עד שזה יחנוק אותי?
Especially when I'm out there swallowing what little pride I have left trying to set things right.
במיוחדכאשראניבחוץישבליעה מה גאווה קטנה שנשאר לי מנסה להגדיר את הדברים נכון.
Marriage is about swallowing your pride sometimes, about doing what he wants.
Every moment that that door remains closed is a moment that Miss Guthrie is considering that outcome as a viable, even preferable alternative to merely swallowing her pride.
כל רגע בו דלת זו נותרת סגורה הוא רגע בו העלמה גת'רי שוקלת תוצאה זו, כאפשרות אולי אף ברירה עדיפה מאשר סתם למחול על גאוותה.
I seem to be swallowing books whole, absolutely devouring them.
נדמה כי אני בולע ספרים עד תום, לחלוטין להוט אחריהם.
One more sports metaphor and you'll be swallowing that gadget!
עוד מטפורה אחת מעולם הספורט, ואני נשבעת לך שתצטרך לבלוע את זה.
Didn't stop her swallowing my sausage.
לא מנעתי ממנה מלבלוע את הנקניקייה שלי.
See it? Mom, it's swallowing my whole face.
לראות אותו - אמא, הוא בולע לי את כל הפרצוף?.
I could feel myself swallowing my own blood.
פרנק סינטרה, - דימום הרגשתי שאני בולע את הדם שלי.
Mom, it's swallowing my whole face.
אמא, הואבולעלי את כל הפרצוף.
The main problem is not my pride.
הבעיה העיקרית היא לא הגאווה שלי.
No. These weapons are my pride and glory.
מספר נשק אלה הם הגאווה והתהילה שלי.
Don't make me sit on my pride.
אל תגרום לי לשבת על הגאווה שלי.
I swallowed my pride and borrowed $5,000 from my father.
בלעתי את גאוותי ולוויתי 5000 דולר מאבא שלי.
It's probably my pride, right?
זו כנראה הגאווה שלי, נכון?
Let me show you my pride and joy.
תן לי להראות לך את הגאווה וההנאה שלי.
You know, I still have my pride.
אתה יודע, עדיין יש לי כבוד
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 287. מדויק: 2. זמן שחלף: 287 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo