הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "because of" לעברית

ראה גם: because of that
חפש את because of ב: מילים נרדפות

הצעות

593
Cannot read from socket because of insufficient memory or internal error. Disconnecting from server.
אין אפשרות לקרוא מתוך Socket בשל מחסור בזיכרון או שגיאה פנימית. מתנתק מהשרת.
The URL could not be validated because of the Internet Explorer settings.
לא היתה אפשרות לוודא את חוקיות כתובת ה - URL עקב ההגדרות של Internet Explorer.
Your changes were not saved because of a Microsoft Exchange error.
השינויים שביצעת לא נשמרו עקב שגיאת Microsoft Exchange.
Publisher cannot continue printing because of an error. For more information, press F1.
ל - Publisher אין אפשרות להמשיך בהדפסה עקב שגיאה. לקבלת מידע נוסף, הקש F1.
XsltContext is needed for this query because of an unknown function.
דרוש XsltContext עבור שאילתה זו בגלל פונקציה לא ידועה.
Your mobile device has been denied access to the server via Exchange ActiveSync because of server policies.
גישת המכשיר הנייד שלך לשרת דרך Exchange ActiveSync נדחתה עקב מדיניות שרת.
Cannot run Visual Basic macro because of a syntax error.
אין אפשרות להפעיל מאקרו של Visual Basic עקב שגיאת תחביר.
InfoPath cannot save the validation settings because of an error.
ל - InfoPath אין אפשרות לשמור את הגדרות האימות עקב שגיאה.
InfoPath cannot complete the UDDI search because of an error.
ל - InfoPath אין אפשרות להשלים את חיפוש UDDI עקב שגיאה.
|9 cannot complete this action because of a script error in the form.
ל - |9 אין אפשרות להשלים פעולה זו עקב שגיאת Script בטופס.
The form definition (.xsf) file cannot be opened because of an error.
אין אפשרות לפתוח את קובץ הגדרת הטופס (.xsf) עקב שגיאה.
The URL could not be accessed because of Internet Explorer security settings.
לא היתה אפשרות לגשת לכתובת ה - URL עקב הגדרות האבטחה של Internet Explorer.
OneNote cannot access the following file because of network problems: |0 Try connecting again later.
ל - OneNote אין אפשרות לגשת אל הקובץ הבא עקב בעיות רשת: |0 נסה להתחבר שנית במועד מאוחר יותר.
OneNote cannot access this section file over the network because of a network error.
ל - OneNote אין אפשרות גישה לקובץ מקטע זה באמצעות הרשת עקב שגיאת רשת.
Microsoft Outlook cannot sign or encrypt this message because of restrictions imposed by the selected security label.
ל - Microsoft Outlook אין אפשרות לחתום או להצפין הודעה זו עקב הגבלות שנכפו על-ידי תווית האבטחה שנבחרה.
We can't share this document because of the family safety settings for this Microsoft account.
לא ניתן לשתף מסמך זה עקב הגדרות הבטיחות המשפחתית עבור חשבון Microsoft זה.
Outlook did not receive response from the Web service because of a problem connecting to the server. Try again later.
Outlook לא קיבל תגובה משירות האינטרנט עקב בעיה בהתחברות לשרת. נסה שוב מאוחר יותר.
This form template cannot be imported because of a problem with the saved InfoPath XSN file.
אין אפשרות לייבא תבנית טופס זו עקב בעיה בקובץ XSN של InfoPath שנשמר.
Higher indices will exceed Int32.MaxValue because of large lower bound and/or length.
אינדקסים גבוהים יותר יחרגו מ - Int32.MaxValue עקב גבול תחתון ו/או ערך גדולים.
This query could not be completed because of an error in the Remote Sharepoint Result Source provider.
לא ניתן להשלים שאילתה זו עקב שגיאה בספק מקור התוצאות המרוחק של Sharepoint.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 17292. מדויק: 17292. זמן שחלף: 467 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo