הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "behavior" לעברית

חפש את behavior ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

Indicates binding behavior of connection to a System.Transactions Transaction when enlisted.
מציין איגוד של התנהגות חיבור עם טרנזקציית System.Transactions כאשר מצורפת.
You can change the double-clicking behavior for editing CSS, as well as other behaviors, by changing Dreamweaver preferences.
ניתן לשנות את התנהגות הלחיצה הכפולה לעריכת CSS, וכן התנהגויות אחרות, בעזרת שינוי ההעדפות של Dreamweaver.
Performance counters for monitoring the behavior of MSExchange Text Messaging.
מוני ביצועים עבור ניטור אופן הפעולה של העברת הודעות טקסט של MSExchange.
Configure the default behavior for SharePoint Designer users.
קבע את תצורת אופן הפעולה המוגדר כברירת מחדל עבור משתמשים של SharePoint Designer.
Select crawling behavior for all start addresses in this content source:
בחר אופן פעולה של סריקה עבור כל כתובות ההתחלה במקור נתונים זה:
Insert a form control to define interaction behavior with your web page.
הוסף פקד טופס כדי להגדיר אופן פעולה של אינטראקציה עם דף האינטרנט שלך.
Customize the keyboard behavior for Access.
התאם אישית את אופן הפעולה של לוח המקשים עבור Access.
WorkflowOperationBehavior cannot apply the dispatch behavior because the DispatchOperation instance is in an invalid state.
ל - WorkflowOperationBehavior אין אפשרות להחיל את אופן הפעולה של השיגור, מאחר שהמופע DispatchOperation נמצא במצב לא חוקי.
Configure default behavior for general web application functionality.
קבע את תצורת אופן הפעולה המוגדר כברירת המחדל עבור פונקציונליות יישום אינטרנט כללית.
For example, you can add a JavaScript behavior that opens another page when the user clicks the button.
לדוגמה, ניתן להוסיף התנהגות JavaScript שפותחת עמוד אחר כשהמשתמש לוחץ על הלחצן.
(Optional) To specify additional information about the server behavior, click the Advanced button.
(אופציונלי) לציון מידע נוסף על התנהגות השרת, לחץ על הלחצן Advanced.
Such sloppy behavior we cannot risk.
אנחנו לא יכולים להסתכן בגלל התנהגות כל כך לא זהירה.
Allow ISAPI filters to modify Web server behavior
אפשר למסנני ISAPI לשנות את אופן הפעולה של שרת אינטרנט
Specify the behavior of Strategic Impact:
ציין את אופן הפעולה של השפעה אסטרטגית:
Modify document settings and customize application behavior.
שנה הגדרות מסמך והתאם אישית את אופן הפעולה של היישום.
Use this setting to modify behavior for forms opened from Intranet locations.
השתמש בהגדרה זו כדי לשנות את אופן הפעולה של טפסים הנפתחים ממיקומי אינטרא-נט.
Specify the behavior for crawling this type of content.
ציין את אופן הפעולה עבור סריקת סוג זה של תוכן.
Change the behavior of Search for this site.
שנה את אופן הפעולה של החיפוש עבור אתר זה.
To delete a behavior, select it and click the Minus (-) button or press Delete.
למחיקת התנהגות, בחר בה ולחץ על לחצן המינוס (-) או הקש Delete.
This section provides additional settings that control the library behavior.
מקטע זה מספק הגדרות נוספות הקובעות את אופן הפעולה של הספריה.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 5040. מדויק: 5040. זמן שחלף: 215 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo