הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "beneath" לעברית

חפש את beneath ב: הגדרה מילים נרדפות
מתחת
למטה
תחת מתחתי שמתחת מתחתיך מתחתיה
נחות
מתחתיי
מאחורי
לרמה
תחתי
תחתיה
לכבודי
לרמתך

הצעות

We must be directly beneath saturn.
זה כמעט במקום, אנחנו חייבים להיות בדיוק מתחת לשבתאי.
This is the name of your site mailbox. It appears beneath the list of Outlook folders.
זהו שם תיבת הדואר של האתר שלך. הוא מופיע מתחת לרשימת התיקיות של Outlook.
A preview of the selected skin appears beneath the Skin pop-up menu.
תצוגה מקדימה של המעטפת שנבחרה מופיעה תחת התפריט הנפתח Skin.
Now, somewhere beneath this dirt is Greendale's newest pride.
עכשיו, איפשהו תחת הלכלוך הזה נמצאת הגאווה של גרינדייל.
Although the injury would be beneath his left sleeve.
למרות שהפציעה תהיה מתחת לשרוול השמאלי שלו אולי אני אצווה על כולם?
Go hide beneath some rock somewhere.
לך תסתתר מתחת לאיזה סלע באיזשהו מקום.
Half a million French soldiers lurked beneath these man-made hills.
חצי מיליון חיילים צרפתים הסתתרו מתחת גבעות מעשה ידי אדם אלה.
You can no longer recognize your old friend beneath these hideous scars.
אתה מפחיד אותי את כבר לא מזהה את חברתך הוותיקה מתחת לצלקות המחרידות הללו?.
She's got air beneath her diaphragm.
יש לה כמות גדולה של אוויר שלכודה מתחת לסרעפת שלה.
That will put you directly beneath CTU.
זה יביא אתכם בדיוק מתחת ל-סי טי יו.
As do Romans beneath our command.
כמו לעשות את הרומאים מתחת הפקודה שלנו.
This is when Cassini flew beneath Enceladus.
היא נלקחה כאשר קסיני טס מתחת לאנסלדוס
The problem is we are hiding that cost beneath the waves.
הבעיה היא שאנו מסתירים את המחיר מתחת לגלים.
A row cannot be inserted beneath the Entry Row.
אין אפשרות להוסיף שורה מתחת לשורת ההזנה.
The entire planet is rotating beneath my feet.
כל כדור הארץ מסתובב מתחת לרגליים שלי.
If you overlay a movie with another object in InDesign, that object appears beneath the movie in the exported PDF.
אם מכסים סרטון באובייקט אחר ב - InDesign, אובייקט זה יופיע מתחת לסרטון בקובץ PDF לאחר הייצוא.
TF200023: The node cannot be moved beneath itself.
TF200023: לא ניתן להעביר צומת מתחת לעצמו.
Displays the numeric values for the color beneath the pointer.
הצגת הערכים המספריים של הצבע מתחת למצביע.
Verification details are listed beneath each signature and can be viewed by expanding the signature.
פרטי האימות מוצגים מתחת לכל חתימה, וניתן לצפות בהם בעזרת הרחבת החתימה.
But in other places it is beneath the calcite... Evidence!
אבל במקומות אחרים זה מתחת קלציט...
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2646. מדויק: 2646. זמן שחלף: 100 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo