הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "big ben" לעברית

חפש את big ben ב: מילים נרדפות
ביג בן
הביג בן
ביג-בן
בן הגדול
הביג-בן
בביג בן
לביג בן
Thanks for the update, Big Ben.
תודה על העידכון, ביג בן.
This is my grandpa, Big Ben Healy.
זה סבא שלי, ביג בן הילי.
Or merely hang upside down from Big Ben?
או לכל הפחות להיתלות במהופך מ "הביג בן"?
Normally it lives on the top of Big Ben, because that's where you get the best reception, but they had negotiated that their colleague could borrow it for the afternoon to use in an office presentation.
בדרך כלל הוא חי בראשו של הביג בן, כי זה המקום שבו אתה מקבל את הקליטה הטובה ביותר, אבל הם נשאו ונתנו כדי שעמיתה שלהם תוכל ללוות אותו למשך אחר הצהריים כדי להשתמש בו במצגת אופיס.
Snuffy's Chicken Shack, Big Ben's Barbeque...
"צריף העופות של סנאפי, הברבקיו של ביג-בן...
Number three Big Ben right behind the Kid. I am coming through!
מס' 3 ביג-בן צמוד מאחורי הקיד זוז לי מהדרך, אני עובר!
You let me know when Big Ben strikes 12.
הודיעו לי מתי ביג בן יצלצל 12
Also, Big Ben means big business!
כמו כן, ביג בן זה עסק גדול!
Big Ben, where the hell are you?
ביג בן, איפה אתה לכל הרוחות -
That clock thing, that's Big Ben.
דבר השעון, כלומר ביג בן.
But I am not the England of Big Ben and bobbies.
אבל אני לא אנגליה של ביג בן ובובי"ס.
That's right, Big Ben's is 100 per cent American.
זה נכון, ביג בן הוא 100 אמריקאי%.
No, this needs to go straight back to Big Ben.
לא, זה צריך לחזור מייד ל "ביג בן".
My fellow Americans, don't forget to vote for Big Ben for Mayorl
ידידי האמריקנים, לא לשכוח להצביע עבור ביג בן לראש העיר!
We opted against Windsurfing Ron and went with Ron in Front of Big Ben instead.
החלטנו נגד רון על גלשן הרוח ובחרנו ברון מול ביג בן במקום זאת.
Pick a table, any table. Eiffel Tower, Big Ben, Empire State Building.
תבחרו שולחן, כל שולחן מגדל אייפל, ביג בן האימפייר סטייט
There was this British kid in my high school who always called me "Big Ben"
היה ילד בריטי בתיכון שלי, שתמיד קרא לי "ביג בן"
[doorbell] [Big Ben] It's open.
[הפעמון] [ביג בן] זה פתוח.
Last weekend, he said he was in Amsterdam, but I could swear I heard Big Ben chiming in the background.
בסוף השבוע שעבר, הוא אמר שהוא באמסטרדם, אבל אני מוכן להישבע שמעתי ביג בן צלצול ברקע.
It doesn't matter who wins or loses, just so long as Big Ben wins for Mayor.
זה לא משנה מי ינצח או יפסיד, כל עוד ביג בן נבחר לראשות העיר.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 67. מדויק: 67. זמן שחלף: 90 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo